Sekundární prevence

Prevence dětských úrazů

Specialisté Traumacentra pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice připravili a realizovali vzdělávací aktivity zaměřené na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra.

Vzdělávání lékařůBylo vyškoleno 184 lékařů, sester a zdravotnických pracovníků. Byl vytvořen e-learningový kurz Základy péče o dětské zlomeniny pro odborný personál zdravotnických zařízení spádové oblasti, který je přístupný na webu prevenceurazu.ftn.cz a slouží i jako výukový prostředek

  • lékařům ze spádové oblasti Traumacentra pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice
  • studentům Lékařské fakulty UK v předmětu Ortopedie Traumatologie Anestezie (OTA)

Kurz pokrývá témata diagnostiky dětských zlomenin, léčby a rozdělení péče mezi pracoviště dle závažnosti poranění.

Obsah e-learningového kurzu byl dále rozšířen o problematiku prevence kostních traumat a úrazů uropoetického traktu, kurz Péče o pacienty s úrazy uropoetického aparátu. Tato prevence je zaměřena na dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu.

E-learningový kurz

Vzdělávání lékařůE-learningový kurz navazuje na realizovaný program sekundární prevence ve spádové oblasti Traumacentra, který zahrnuje přednášky pro chirurgy a sestry obvodních pražských chirurgií, semináře pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic a seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu traumacentra.

Výstupy přednášek a seminářů byly zpracovány do formátu e-learningových kurzů, které jsou volně přístupné a využitelné i po ukončení projektu a mimo jeho původní geografickou lokalizaci.

Co je to sekundární prevence?

Oblast péče o dětského traumatologického pacienta, jejímž cílem je vedle vlastního ošetření primárně přijatých pacientů Traumacentra pracovat s lékaři na úrovni obvodních chirurgií, chirurgických oddělení okresních nemocnic a lékaři ze všech spádových nemocnic Traumacentra.

Vzdělávání lékařůSekundární prevence se v rámci projektu věnuje přípravě a realizaci cyklu vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřené na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra a zlepšení spolupráce subjektů participujících na primárním zajištění úrazů. Čtyři zkušení traumatologové Traumacentra v rámci projektu realizovali vzdělávací akce s následujícími parametry:

  • Přednášky pro chirurgy a sestry obvodních pražských chirurgií. Obsahem těchto přednášek byla zejména následující témata: specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti- tj. kdy pacienta odeslat do Traumacentra, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání námi ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů, možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
  • Seminář pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic Středočeského kraje. Semináře se věnovaly následujícím tématům: správné ošetření zlomenin v dětském věku, specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti, optimální délka fixace, počty kontrol, nevhodnost repozice v lokální anestezii v dětském věku, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání Traumacentrem ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů a možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
  • Seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu Traumacentra. Tématem těchto přednášek byly specifika dětské chirurgie, představení spektra akutních i korekčních operací, vyjasnění, které úrazy a kdy určitě patří do traumacentra, jaký druh fixace aplikovat při převozu do traumacentra, nabídnutí možnosti telefonických konzultací.

Prevence dětských úrazů - projekt podpořený Norskými fondy

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.