Stáže

Instrukce pro zájemce o stáž, odbornou praxi ve Fakultní Thomayerově nemocnici


Studenti

 • Zájemce si stáhne žádost o stáž z webových stránek FTN nebo ji obdrží v CV (Centrum pro vzdělávání) při FTN. Žádost o stáž vyplní. Poskytnuté osobní údaje budou použity jen za účelem uzavření smlouvy o stáži.
 • S touto žádostí navštíví vedoucího oddělení ve FTN (studenti Ošetřovatelství a studenti
  lékařské fakulty - 2. ročník vrchní sestru, studenti lékařské fakulty - 4. ročník přednostu kliniky nebo primáře odd.).
 • Vedoucí oddělení potvrdí žádost podpisem, pokud souhlasí se stáží zájemce.
 • Takto vyplněnou žádost odevzdá zájemce do CV, kde obdrží smlouvu u Mgr. Jitky Vaňkové tel.: 605 235 788.
 • Žádost musí být podána na CV nejpozději 20 dnů před zahájením praxe.
 • Smlouvu odevzdá žadatel na fakultě k podpisu, která ji zašle zpět do FTN včetně požadovaných příloh.
 • Po podpisu smlouvy i ze strany FTN může student ve stanoveném termínu stáž absolvovat.

Formuláře


Lékaři

 • Zájemce si stáhne žádost o stáž z webových stránek FTN nebo ji obdrží v CV (Centrum pro vzdělávání) při FTN. Žádost o stáž vyplní a podepíše. Poskytnuté osobní údaje budou použity jen za účelem uzavření smlouvy o stáži.
 • S touto žádostí navštíví vedoucího oddělení ve FTN (primáře, přednostu).
 • Vedoucí oddělení potvrdí žádost podpisem, pokud souhlasí se stáží zájemce. Pokud chce zájemce konat praxi na více klinikách, musí se vyjádřit vedoucí každé kliniky.
 • Vyplněnou a potvrzenou žádost odevzdá zájemce na CV - Mgr. Drahoslavě Bursíkové, tel.: 605 224 846, kde bude na podkladě předložené žádosti vyplněna smlouva FTN. Popř. zašle podepsanou žádost po vzájemné dohodě poštou.
 • Žádost musí být podána na CV nejpozději 20 dnů před zahájením praxe.
 • Smlouvu na stáž vystaví CV a předá zájemci, který ji nechá podepsat zaměstnavateli.
 • Podepsané smlouvy zašle zaměstnavatel zájemce zpět do FTN na CV.
 • U placených stáží přiloží zaměstnavatel ke smlouvě potvrzení o zaplacení poplatku.
 • Po podpisu smlouvy i ze strany FTN může zájemce ve stanoveném termínu stáž absolvovat.

Farmaceuti

 • Zájemce o stáž v rámci specializační přípravy farmaceutů si může vybrat z nabízených termínů zveřejněných ZDE

Formuláře


Nelékařští zdravotničtí pracovníci

 • Zájemce si stáhne žádost o stáž z webových stránek FTN nebo ji obdrží v CV (Centrum pro vzdělávání) při FTN. Žádost o stáž vyplní a podepíše. Poskytnuté osobní údaje budou použity jen za účelem uzavření smlouvy o stáži.
 • S touto žádostí navštíví vedoucího oddělení ve FTN (vrchní sestru).
 • Vedoucí oddělení potvrdí žádost podpisem, pokud souhlasí se stáží zájemce. Pokud chce zájemce konat praxi na více klinikách, musí se vyjádřit vedoucí každé kliniky.
 • Vyplněnou a potvrzenou žádost odevzdá zájemce na CV - Mgr. Jitce Vaňkové, tel.: 605 235 788, kde bude na podkladě předložené žádosti vyplněna smlouva FTN. Popř. zašle podepsanou žádost po vzájemné dohodě poštou.
 • U specializačního studia Intenzivní péče a Ošetřovatelská péče v interních oborech je kontaktní osobou Mgr. Marta Vencálková, tel.: 734 798 812. U Perioperační péče, Ošetřovatelké péče v chirurgických oborech a Ošetřovatelské péče v pediatrii, Mgr. Ditta Literová, tel.: 261 082 453. U Aplikované fyzioterapie a Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii je kontaktní osobou Mgr. Hana Kramperová, tel.: 603 827 765. 
 • Žádost musí být podána na CV nejpozději 20 dnů před zahájením praxe.
 • Smlouvu na stáž vystaví CV a předá zájemci, který ji nechá podepsat zaměstnavateli.
 • Každá smlouva má jedinečný variabilní symbol, který přidělí CV a smlouva je proto nepřenosná.
 • Podepsané smlouvy zašle zaměstnavatel zájemce zpět do FTN na CV.
 • U placených stáží přiloží zaměstnavatel ke smlouvě potvrzení o zaplacení poplatku.
 • Po podpisu smlouvy i ze strany FTN může zájemce ve stanoveném termínu stáž absolvovat.

Formuláře

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.