Akreditovaný kvalifikační kurz "Sanitář"

Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru SANITÁŘ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání sanitář osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy. Své povolání bude vykonávat pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb v oblastech preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, paliativní, neodkladné, lékárenské, služby laboratoře a péče na úseku patologie. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání v úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Vstupní požadavky:

  • ukončené základní vzdělání - vysvědčení ze základní školy nebo výuční list apod. (úředně ověřenou kopii) přineste v den zahájení kurzu
  • na praktickou část musí mít absolvované očkování proti hepatitidě B, minimálně 2 dávky

Místo: Centrum pro vzdělávání a lůžková oddělení FTN
Termín kurzu: 2.-20. 10. 2023 (100 hodin) teoretická část, 30.10.-10.11. 2023 (80 hodin) praktická část
Závěrečná zkouška: 4.-5. 12. 2023
Délka studia: celková délka 180 hodin, z toho 100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktického vyučování (týden lůžkové oddělení a týden odborná pracoviště - laboratoře nebo transfuzní oddělení, lékárna, operační sály, pitevna, rehabilitace)

Cena: 15 000,- Kč.

Informace: Klára Ušelíková, klara.uselikova@ftn.cz, tel.: 605 423 552, 261 083 172

Přihláška ke stažení (.pdf)

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.