Akreditovaný kvalifikační kurz "Ošetřovatel"

Uplatnění absolventů

Po ukončení akreditovaného kvalifikačního kurzu (dále jen "kurz") a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je účastník kurzu připraven k poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství. V rozsahu své odborné způsobilosti se podílí ve spolupráci s lékařem na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu.

Pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Pod přímým vedením všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování vysoce specializované péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Účastník kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení např. v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích aj.

Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel bude připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství; dále se ošetřovatel ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči. Absolvent kurzu získává odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ošetřovatel a vykonává činnosti podle § 37 a § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2011 Sb.


Podmínky přijetí do kurzu:

  • ukončené minimálně střední vzdělání s výučním listem (dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o vzdělání)

Místo: Centrum pro vzdělávání a lůžková oddělení FTN
Termín kurzu: 1.část
18.-22. 9. 2023 1. týden
23.-27. 10. 2023 2. týden
27.11. - 1.12. 2023 3. týden
11.-15. 12. 2023 4. týden
22.-26. 1. 2024 5. týden
2. část
19.-23. 2. 2024 6. týden
2.-5. 4. 2024 7. týden
27.-31. 5. 2024 8. týden
24.-28. 6. 2024 9. týden
 
Předpokládané
 ukončení kurzu:
leden 2025
Závěrečná zkouška:
Délka studia: celková délka kurzu: 1,5 roku
celkový počet vyučovacích hodin: 700
- z toho teoretická část (na jednotl. odd. FTN): 400
- z toho praktická část (na jednotl. odd. FTN): 300

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

  1. praktické zkoušky
  2. teoretické zkoušky

Cena: 56 000,- Kč

Informace: Mgr. Marta Vencálková, marta.vencalkova@ftn.cz, 734 798 812, 261 083 418

Přihláška ke stažení (.pdf)

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.