Akreditovaný kvalifikační kurz "Ošetřovatel"

Uplatnění absolventů

Po ukončení akreditovaného kvalifikačního kurzu (dále jen "kurz") a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je účastník kurzu připraven k poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství. V rozsahu své odborné způsobilosti se podílí ve spolupráci s lékařem na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu.

Pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Pod přímým vedením všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování vysoce specializované péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Účastník kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení např. v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích aj.


Podmínky přijetí do kurzu:

 • dovršení věku 18 let;
 • úspěšné dokončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělání;
 • lékařská zpráva - posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný lékař, u něhož je budoucí ošetřovatel registrován jako u svého ošetřujícího lékaře.
 • zdravotní požadavky - uchazeči netrpí zejména:
  - prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu,
  - prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin,
  - prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
  - prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,
  - prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity,
  - prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy,
  - prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,
  - prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,
  - závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Místo: Centrum pro vzdělávání a lůžková oddělení FTN
Termín kurzu:
 
Předpokládané
 ukončení kurzu:
jaro 2023
Závěrečná zkouška: 23.-24. 1. 2023
Délka studia: celková délka kurzu: 1,5 roku
celkový počet vyučovacích hodin: 700
- z toho teoretická část (na jednotl. odd. FTN): 400
- z toho praktická část (na jednotl. odd. FTN): 300

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

 1. praktické zkoušky
 2. teoretické zkoušky

Cena: 46 000,- Kč

Informace: Mgr. Marta Vencálková, marta.vencalkova@ftn.cz, 734 798 812, 261 083 418

Přihláška ke stažení (.pdf)

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.