Sály

odpovědný lékař: prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
vedoucí sestra: Lucie Bejšovcová

Naše pracoviště disponuje dvěma moderními, nedávno zrekonstruovanými operačními sály zcela samostatně lokalizovanými v přízemí našeho pavilonu B4. Jejich autonomie je výhodná zejména s hlediska výlučného využití sálových sester i dalšího personálu a přístrojového vybavení pouze pro urologickou operativu. Důsledkem toho je vysoká erudice zdravotního personálu pro urologickou operativu a permanentní dostupnost všech přístrojů.

Naše pracoviště patří k tzv. vysokobjemovým centrům, ve kterých jsou urologické operační výkony prováděny ve velkém množství, což je důležité pro erudici operačního týmu a jeho výsledky. Lékaři jsou rozděleni do několika operačních týmů, které se na jednotlivé výkony specializují, což vede k lepším výsledkům.

Plánované operace jsou prováděny v běžné pracovní době. Urgentní operační výkony jsou prováděny kdykoliv podle potřeby, operační sály jsou k dispozici 24 hodin denně po dobu celého roku.


Při běžném provozu probíhá operativa každodenně na obou operačních sálech. Jeden operační sál slouží k provádění klasické otevřené a laparoskopické operativy, která v současné době převládá. Laparoskopické výkony se provádí metodu 3D prostorového zobrazení, která dává operačnímu týmu oproti standardnímu zobrazení mnohem lepší vizualizaci operačního pole. Nejčastěji prováděnými výkonu jsou laparoskopická radikální prostatektomie, laparoskopická nefrektomie nebo resekce ledviny, laparoskopická pyeloplastika, radikální cystektomie se všemi možnými typy derivací moči, rekonstrukční operace na močových cestách, plastiky močové trubice, operace na zevním genitálu a operace nebo biopsie dermato-venerologických onemocnění v oblasti zevního genitálu.

Druhý operační sál slouží k provádění endoskopické operativy (v urologii se pod termínem endoskopická operace rozumí operace pomocí endoskopu přirozenými močovými cestami). Tento operační sál je vybaven zcela novým rentgenovým přístrojem s vynikající vizualizací operačního pole a minimalizací dávky rentgenového záření pro pacienta. Nejčastěji prováděnými výkony jsou ureteroskopické nebo perkutánní výkony pro močové konkrementy. Pro drcení větších konkrementů jsou k dispozici 3 druhy různých litotriptorů (laserový, ultrazvukový, elektrokinetický), což umožňuje snadné přizpůsobení způsobu drcení podle charakteru a tvrdosti konkrementu. Dále jako jediné pracoviště v republice provádíme standardně oba typy laserových operací: holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP) a fotoselektivní vaporizace prostaty zeleným laserem (PVP). Ve velkém množství jsou prováděny šetrná bipolární transuretrální resekce nádorů močového měchýře nebo zvětšené prostaty a optická uretrotomie.


Při stále trvající vysoké vytíženosti operačních sálů je objednávací doba u většiny výkonů 1-8 týdnů podle typu a závažnosti operace.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.