Urologická klinika 3. LF UK a FTN

Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice patří v České republice mezi pracoviště nejvyššího typu a je zde prováděna komplexní urologická péče v celé šíři.

Videoprohlídka pracovišť Urologické kliniky 3. LF UK a FTN

 • O historii pracoviště se lze dozvědět podrobné informace z publikace Historie urologických pracovišť v České republice (Maxdorf/Jessenius) vydané prof. Hanušem v roce 2018:
  Historie urologických pracovišť v ČR (prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., .pdf)

Základní aktivitou pracoviště je poskytování zdravotní péče, jak lůžkové, tak i ambulantní. Přirozeným spádem jsou nejlidnatější pražské části: Praha 4, Praha 11 a Praha 12, a dále celá jihovýchodní oblast Středočeského kraje. Velice úzce probíhá spolupráce s urologickým ordinářem v krajské Nemocnici Rudolfa a Stefánie v Benešově. Kromě toho pracoviště v řadě subspecializací poskytuje superkonziliární péči pro celou Českou republiku. Je to především v oblasti:

 • onkourologie: léčba veškerých onkourologických onemocnění především ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice a dalšími špičkovými pracovišti Fakultní Thomayerovy nemocnice
 • léčba mužské stresové inkontinence
 • laserové operace prostaty
 • neurourologie
 • léčba ženské stresové inkontinence
 • problematika urogenitální tuberkulózy
 • andrologie
 • dětská urologie
 • dermato-venerologické afekce v oblasti zevního genitálu u mužů.

Zcela unikátní je detašované urologické pracoviště v Rehabilitačním ústavu Kladruby, které zajišťuje specializovanou urologickou péči o pacienty s míšní lézí na Spinální rehabilitační jednotce.

Další významnou činností pracoviště je pedagogická činnost, která ve velkém objemu probíhá jak v pregraduální, tak i postgraduální oblasti.

Pregraduální výuka mediků probíhá v celé šíři teoretické a praktické pedagogické činnosti v rámci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Postgraduální výuka je velice intenzivní a probíhá z titulu dosažení nejvyšší možné akreditace našeho pracoviště, tj. akreditace 2. stupně pro obory urologie a onkourologie. Naše pracoviště je rovněž školícím pracovištěm Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Řada lékařů našeho pracoviště se neustále dále vzdělává, zejména v rámci postgraduálního doktorandského studia (Ph.D.) a dalších akademických aktivit.


Nedílnou součástí aktivit našeho pracoviště je vědecko-výzkumná činnost. Naše pracoviště patří stran publikační a přednáškové činnosti mezi přední urologická pracoviště v České republice a zúčastňuje se celé řady regionálních, celorepublikových i mezinárodních vědeckých projektů.

přednosta:
prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
roman.zachoval@ftn.cz
+420 261 083 819


primář:
MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA
jan.pokorny@ftn.cz
+420 261 082 282


vrchní sestra:
Mgr. Vlastimil Mrákava
vlastimil.mrakava@ftn.cz
+420 261 083 165


sekretariát:
Anita Mišlai
urologie@ftn.cz
+420 261 083 688


umístění:
pavilon B4


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.