Neuro-urologie Kladruby

Neuro-urologie je podoborem urologie, který se zabývá urologickými obtížemi a poruchami u pacientů s nervovými chorobami. U většiny pacientů, kteří nervovými onemocněními trpí, se totiž dříve nebo později poruchy funkce močových cest či sexuální poruchy objeví.

Jedná se o zejména o onemocnění:
     •  míšní léze
     •  roztroušená skleróza
     •  Parkinsonova choroba
     •  mozkové příhody
     •  cukrovka,
     ale do této oblasti patří i řada dalších chorob.

Naše pracoviště spolupracuje s nejvýznamnějšími pracovišti v dané oblasti v České republice (Spinální rehabilitační jednotka v Rehabilitačním Ústavu Kladruby pro spinální pacienty, Neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro pacienty s roztroušenou sklerózou, atd.) i ve světě (Notwill - Švýcarsko, Florencie – Itálie, Cambridge – Velká Británie, Innsbruck – Rakousko, atd.)  při poskytování péče o neuro-urologické pacienty a poskytuje kompletní diagnostické a léčebné zázemí.

Centrum urologické péče Fakultní Thomayerovy nemocnice pro spinální pacienty v RÚ Kladruby

Podle posledních statistik z roku 2013 v České republice ročně přibývá 250–300 pacientů s postižením míchy a tento trend je stálý. Zatímco počet pacientů s traumatickým (pády, skoky do vody, autonehody, sportovní úrazy, …) postižením míchy je stabilní, byl v posledních letech zaznamenán výrazný nárůst počtu pacient s neúrazovým mechanizmem postižení míchy (cévní příhody obdobné jako infarkt myokardu nebo cévní mozkové příhody, nádory a záněty míchy atd.).

Pacienti s postižením míchy trpí poruchou pohyblivosti, citlivosti a funkce určitých systémů pod úrovní postiženého segmentu míchy. Jednou z nejvýznamnějších poruch funkce, která se u těchto pacientů vyskytuje, je porucha funkce močového měchýře a svěrače močové trubice.

 • tyto poruchy způsobují zdravotní problémy, především v důsledku nemožnosti spontánního močení, úniku moči, opakovaných a těžkých zánětů močových cest a poškození funkce ledvin. Donedávna byly i v civilizovaném světě tyto problémy nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti těchto pacientů.
 • tyto poruchy mají také zásadní vliv na kvalitu života pacientů. Bylo jasně prokázáno, že obtíže s močovým systémem a únikem moči mají na kvalitu života těchto pacientů větší vliv než například skutečnost, že nemohou chodit a pohybují se pomocí křesla či vozíku.

Systém péče o spinální pacienty:

 • 1. fáze
  Pacienti s postižením míchy traumatickým jsou v první fázi po úrazu hospitalizováni na pracovištích ARO a spondylochirurgických a ortopedických pracovištích, kde jsou zabezpečeny základní životní funkce a provedena operace a fixace páteře. Pacienti s netraumatickým postižením jsou v první fázi ošetřování na neurologických pracovištích a pracovištích ARO, kde jsou zabezpečeny základní životní funkce, a je zahájena léčba příčiny postižení míchy.
 • 2. fáze
  Po překonání akutního stavu jsou pacienti hospitalizováni zpravidla po doby několika týdnů na Spinálních jednotkách. Tyto spinální jednotky jsou v České republice čtyři, situovány do velkých nemocnic v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Zde pacienti překonávají fázi spinálního šoku, kdy jsou všechny funkce pod úrovní míšní léze nefunkční.
 • 3. fáze
  Po překonání fáze míšního šoku se často pod úrovní míšní léze objevují nové, avšak patologicky změněné reflexní funkce různých systémů, včetně močového a pohlavního. V této fázi jsou pacienti po dobu 3-5 měsíců hospitalizováni na Spinálních rehabilitačních jednotkách, které jsou v České republice tři, v Rehabilitačních ústavech Kladruby, Luže-Košumberk a Hrabyně.
 • 4. fáze
  Po stabilizaci zdravotního stavu a nácviku do nového sociálního prostředí jsou pacienti podle svého stavu propuštěni do domácí nebo ústavní péče a dále sledování jak v místě bydliště, tak i v rámci Spinálních rehabilitačních jednotek, kde mají nárok na měsíční rekondiční pobyt jednou za 2 roky.

Rehabilitační ústav Kladruby je největším a nejlépe vybaveným rehabilitačním ústavem v České republice, nacházejícím se asi 50 km od Prahy. Podle své organizační struktury je rozdělen do 6 oddělení, z nichž jedno z nich je Spinální rehabilitační jednotka s kapacitou 40 lůžek. Rehabilitační ústav Kladruby ročně hospitalizuje přibližně polovinu nově se vyskytujících pacientů se spinální lézí, o které je schopen se postarat v nejlepší možné péči srovnatelné se světovými standardy.

Jak již bylo zmíněno, je péče o urologické problémy pacientů s postižením míchy zcela zásadním a jedním z nejdůležitějších problémů. V západní Evropě vznikly v uplynulých dvou desetiletích ve zdravotnických zařízeních odpovídajících našim rehabilitačním ústavům neuro-urologická pracoviště, které poskytují spinálním pacientům komplexní a kompletní urologickou péči. Při inspiraci touto skutečností se v roce 2013 podařilo Fakultní Thomayerově nemocnici a jeho Urologické klinice otevřít neuro–urologické centrum v Rehabilitačním ústavu Kladruby, které ve shodě se světovými trendy poskytuje kompletní urologickou péči o všechny pacienty s postižením míchy. Toto centrum začalo s úspěchem ošetřovat pacienty a výsledky jeho fungování jsou pečlivě monitorovány a výsledky jsou pravidelně zveřejňovány v odborných i veřejných médiích.


Urologická péče, která probíhá v rámci neuro-urologického centra přímo na místě v Rehabilitačním ústavu Kladruby, probíhá v několika dnech v každém pracovním týdnu a je zabezpečena týmem urologů z Urologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice. Spočívá jednak v možnosti provedení většiny diagnostických vyšetření:

 • odběr anamnézy
 • fyzikální a speciální neuro-urologické vyšetření
 • laboratorní vyšetření krve a moči
 • ultrazvukové vyšetření urologických orgánů
 • endoskopické vyšetření dolních močových cest
 • funkční urodynamické vyšetření dolních močových cest

a základních léčebních modalit:

 • veškeré medikamentózní léčby
 • intravezikální instilace léčebných preparátů
 • edukace intermitentní katetrizace
 • zavedení a výměny epicystostomie

Pouze výjimečně v případě potřeby se některá vysoce specializovaná vyšetření provádějí v mateřském pracovišti – Fakultní Thomayerově nemocnici:

 • vyšetření CT a magnetická rezonance
 • endoskopické vyšetření v celkové anestézii
 • videourodynamické vyšetření

Na Urologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice se provádějí rovněž potřebné operační výkony v celkové anestézii:

 • aplikace botulinumtoxinu do stěny močového měchýře
 • endoskopické výkony (sfinkterotomie, resekce hrdla močového měchýře nebo operace prostaty)
 • rekonstrukční a derivační výkony (vezikostomie kontinentní nebo inkontinentní, augmentace močového měchýře, apod.)

Během 3-5měsíčního pobytu na Spinální rehabilitační jednotce je u všech pacientů provedeno urologické komplexní vstupní vyšetření, dále personalizovaně individuální sledování během celého pobytu a na závěr komplexní výstupní vyšetření, při kterém je všem pacientům doporučena další urologické péče v domácím či ústavním prostředí a doporučen erudovaný urolog v místě bydliště se zájmem o péči o spinální pacienty.

Kromě toho jsou urologickým týmem Fakultní Thomayerovy nemocnice ošetřeny všechny urologické akutní stavy, zejména močové infekce, které spinální pacienty často postihují.

Všem spinálním pacientům rovněž při rekondičních pobytech, které plátci zdravotní péče hradí po dobu 1 měsíce každé dva roky po spinální příhodě, je nabídnuto provedení komplexní urologické přešetření.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.