Radioterapie

Stavební úpravy a instalace přístrojové techniky

Vážení klienti,
rádi bychom Vám oznámili, že v období od 16. 2. 2021 do 18. 9. 2021 bude probíhat
rekonstrukce ozařoven a instalace nových lineárních urychlovačů.
Naší snahou je, aby stavební práce co nejméně zasahovaly do chodu pracoviště,
některým nepříjemným vlivům se však nevyhneme (hluk, prach).

Omlouváme se za snížení komfortu a veškeré komplikace s rekonstrukcí spojené.
Bohužel se jedná o nezbytné úpravy související s obnovou přístrojového vybavení.

Děkujeme za pochopení


Radioterapie je spolu s chirurgií a systémovou protinádorovou léčbou jednou ze základních léčebných modalit v léčbě zhoubných nádorů. Léčba je indikována v multidisciplinárních týmech. V souladu s Národními radiologickými standardy a doporučenými postupy mezinárodních radioterapeutických společností (ESTRO, ESMO, ASTRO…) jsou vypracovány léčebné protokoly pro jednotlivé diagnózy. Pacientům může být nabídnuta účast v klinických studiích.

Naše pracoviště poskytuje radikální 3D konformní (včetně šetřící techniky IMRT a techniky IGRT umožňující přesné zacílení nádoru) radioterapii i 3D paliativní léčbu s minimálními čekacími dobami.

Přistupujeme ke každému pacientovi individuálně. Zohledňujeme nejen rozsah choroby, ale i celkový stav pacienta a jeho přání (léčba zářením může probíhat ambulantně i za hospitalizace).

Cílem radikální léčby je zničení nádoru s minimálním poškozením přilehlé zdravé tkáně. Ozařování se provádí před operací i po ní, může být i samotným léčebným postupem u pokročilých neoperovatelných nádorů. Radioterapii lze v indikovaných případech kombinovat s hormonoterapií, chemoterapií i s biologickou léčbou. Cílem paliativní léčby je zastavit růst nádoru a zmírnit obtíže.

Radioterapie se používá především k léčbě těchto nádorů:

  • karcinomy prsu – normofrakcionované i hypofrakcionované (zkrácené) režimy
  • karcinomy prostaty – 3D konformní RT, IMRT, radioterapie řízená obrazem (IGRT)
  • bronchogenní karcinom
  • nádory konečníku
  • nádory mozku
  • nádory jícnu
  • nádory žaludku
  • nádory ORL oblasti
  • lymfomy
  • kožní nádory

Na našem oddělení neprovádíme léčbu gynekologických nádorů, kde je nutná kombinace s brachyterapií. Pacienty odesíláme na spolupracující pracoviště disponující brachyterapií (FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, FN Motol).


V dnešní době se v radioterapii uplatňují moderní zobrazovací metody – výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrazvuk nebo třeba pozitronová emisní tomografie (PET). S využitím těchto metod lze dobře stanovit rozsah onemocnění a zacílit tak ozáření s velkou přesností.

Ambulance radioterapie a CT simulátor Philips se nacházejí v pavilonu A3. Radioterapeutické ozařovny najdete v pavilonu X a jsou vybaveny moderními přístroji:

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.