Radioterapie

Radioterapie je spolu s chirurgií a systémovou protinádorovou léčbou jednou ze základních léčebných modalit v léčbě zhoubných nádorů.

Léčba je indikována v multidisciplinárních týmech. V souladu s Národními radiologickými standardy a doporučenými postupy mezinárodních radioterapeutických společností (ESTRO, ESMO, ASTRO…) jsou vypracovány léčebné protokoly pro jednotlivé diagnózy. Pacientům může být nabídnuta účast v klinických studiích.

Přistupujeme ke každému pacientovi individuálně. Zohledňujeme nejen rozsah choroby, ale i celkový stav pacienta a jeho přání (léčba zářením může probíhat ambulantně i za hospitalizace).

Cílem radikální léčby je zničení nádoru s minimálním poškozením přilehlé zdravé tkáně. Ozařování se provádí před operací i po ní, může být i samotným léčebným postupem u pokročilých neoperovatelných nádorů. Radioterapii lze v indikovaných případech kombinovat s hormonoterapií, chemoterapií, imunoterapií a cílenou léčbou. Cílem paliativní léčby je zastavit růst nádoru a zmírnit obtíže.

Radioterapie se používá především k léčbě těchto nádorů:

 • karcinomy prsu – normofrakcionované i hypofrakcionované (zkrácené) režimy
 • karcinomy prostaty – 3D konformní RT, IMRT, radioterapie řízená obrazem (IGRT)
 • karcinom plic
 • nádory konečníku a análního kanálu
 • nádory mozku
 • nádory jícnu
 • nádory žaludku
 • nádory ORL oblasti
 • sarkomy
 • lymfomy
 • kožní nádory

Léčbu gynekologických nádorů, kde je nutná kombinace s brachyterapií, na našem pracovišti neprovádíme. Pacienty odesíláme na spolupracující pracoviště disponující brachyterapií (FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, FN Motol).


Lineární urychlovače Varian TrueBeam

Plánovací systém Varian Eclipse a Velocity

Verfikační systém Varian Aria

Plánovací CT simulátor Philips Brillance BigBore Onco

RTG ozařovač pro nenádorovou radioterapii Gulmay D3225 (Xstrahl 200)

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.