Nadační fond Podporujeme onkologii

O nadačním fondu

Nadační fond Podporujeme onkologii byl založen v roce 2023 s cílem podporovat a rozvíjet onkologickou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Zakladateli nadačního fondu jsou lékaři Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN.

IČO: 19417675
č.ú.: 01388015026/2700
ID datové schránky: eejmz2p


Poslání a cíle nadačního fondu

Hlavním posláním Nadačního fondu Podporujeme onkologii je přispět k posílení a zdokonalení péče poskytované pacientům s onkologickými onemocněními, podpora vzdělávání, zlepšení pracovního prostředí onkologických pracovišť a prevence v oblasti ochrany lidského zdraví.

Nadační fond Podporujeme onkologii přispívá k rozvoji odborného vzdělávání a výzkumu v nemocnici. Finanční prostředky jsou využity pro organizaci a účast na odborných konferencích a organizaci stáží, které umožňují lékařům a zdravotnickému personálu získávat nejnovější poznatky a dovednosti v oblasti onkologie. Tímto způsobem je zajištěn kontinuální profesní růst a vzdělávání zdravotníků, což se přímo promítá do kvality péče poskytované pacientům.

K příjemnějšímu pobytu pacientů ve zdravotnickém zařízení přispěje zlepšení podmínek v čekárnách (například pohodlnější sedadla, obrázky), v ambulancích (rychlejší počítače) a na lůžkových odděleních (např. mobilní zástěny, polohovatelná křesla).

Pořízení moderních přístrojů, počítačových programů a mobilních aplikací urychlí a usnadní práci zdravotnického personálu při plánování a provádění léčby.

Kromě finanční podpory se Nadační fond Podporujeme onkologii také angažuje v propagaci a osvětě onkologických onemocnění - šíří povědomí o rizicích, prevenci a raném odhalování onkologických onemocnění mezi veřejností formou přednášek a publikací.

Veřejné zdroje financování v oblasti zdravotnictví jsou u nás bohužel velmi omezené, a proto je finanční podpora soukromých dárců nezbytná.

Posilování onkologické péče a nabídka komplexních moderních léčebných přístupů přispívá k neustálému rozvoji a zdokonalování onkologické péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici.


Podpořte i Vy další rozvoj onkologické péče ve FTN

Prosíme pomozte Nadačnímu fondu Podporujeme onkologii zasláním finančního daru.

UniCreditBank – Transparentní účty

Číslo transparentního účtu: 01388015026/2700

Pro potvrzení o zaslání daru kontaktujte sekretariát Onkologické kliniky: tereza.motalova@ftn.cz

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.