Projekty a akce pro personál a veřejnost

Dobročinné bazary

oblečení, hraček a všeho možného pořádáme dvakrát ročně (v dubnu a říjnu). Výtěžek putuje na realizaci dalších projektů CPP a neprodané věci se posílají dále na charitu.


Vánoční a velikonoční výtvarné dílny

pořádáme pro personál nemocnice a pro naše dobrovolníky již pravidelně. Na jaře společně zdobíme velikonoční věnce, v zimě vytváříme klasické adventní věnce. Každé dílny se účastní kolem 100 lidí.


Dětský den

je již tradiční akce, díky které mají děti předškolního i mladšího školního věku možnost seznámit se s prací zdravotníků a zbavit se možných obav z nemocničního prostředí. Dětský den pořádáme také na odděleních pro hospitalizované děti, abychom jim zpříjemnili čas v nemocnici.


Běh pro Thomayerku

je sportovní akcí pro personál nemocnice, jejich rodiny a dobrovolníky. Závod probíhá v areálu nemocnice a účastníci si mohou vybrat z několika délek tras.

Organizaci závodu finančně zajišťuje firma TPA. Vybrané startovné opět podporuje aktivity CPP.


Koncerty ZUŠ

probíhají jednou za měsíc v nemocniční kapli sv. Václava pro pacienty a jejich blízké, ale také pro personál i veřejnost. Pořádají se obvykle ve čtvrtek odpoledne, vstupné je dobrovolné.


„Ztišení“

je prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu, poslech hudby a žalmů. Jedná se o setkání pro všechny, bez rozdílů vyznání. Naše kaplanka jej pořádá vždy poslední čtvrtek v měsíci.


Příměstský tábor pro děti zaměstnanců

organizujeme každý srpen ve spolupráci se zkušenými lektorkami, kterým pomáhají také naši dobrovolníci. Každý rok se děti prostřednictvím týdenní celotáborové hry přesunou do jiného světa, kde zažívají nejrůznější dobrodružství.


Ekumenická bohoslužba

Každoročně na podzim při příležitosti vzniku FTN konáme ekumenickou bohoslužbu. Spolu s duchovními různých církví, sloužícími v nemocnici, se modlíme za pacienty, jejich blízké, vedení a personál nemocnice.


Světový den nemocných

11. února zveme nějakou osobnost (biskup, opat) z církevního prostředí. Spolu s námi navštíví jedno z oddělení nemocnice, popřeje pacientům, věnuje upomínkový předmět a nakonec slouží mši sv. za naše nemocné. Tato akce za hojné účasti našich pacientů nabízí zájemcům i přijetí požehnání a svátosti nemocných.


Koncert Requiem W. A. Mozarta

slouží jako vzpomínka a rozloučení s pacienty, kteří v uplynulém roce ve Fakultní Thomayerově nemocnici zemřeli, ale zároveň i jako poděkování zdravotnickému personálu nemocnice za jejich obětavou práci. Koncert pořádáme na podzim v nemocniční kapli sv. Václava. Vstupné je dobrovolné.


Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

pořádáme každý rok před Vánoci jako součást poděkování dobrovolníkům a všem, kteří spolupracují s CPP. Sám koncert je ale otevřený i pro veřejnost. Probíhá v nemocniční kapli sv. Václava od 18 hodin.


Keramikou proti stresu

jsou kurzy keramiky, na které se mohou přijít odreagovat zaměstnanci nemocnice. Probíhají dvakrát týdně.


Jóga pro zaměstnance

ke zlepšení fyzického i psychického zdraví probíhá pravidelně jednou týdně v tělocvičně Fakultní Thomayerovy nemocnice.


Sázení muškátů

Každý rok se snažíme za finanční podpory firem rozveselit nemocnici osázením truhlíků muškáty, které rozdělujeme na oddělení nemocnice.


Dále pořádáme akce, jako jsou procházky Prahou, výuka jazyků nebo výtvarné dílny pro zaměstnance nemocnice.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.