Naše činnost

Dobrovolnické centrum

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost vykonávaná ve volném čase ve prospěch skupiny lidí či jednotlivce bez nároku na odměnu.

Smysl a cíl dobrovolnického programu v nemocnici:

 • Psychosociální podpora pacientů a zpříjemnění jejich času tráveného na lůžku.
 • Podpora motivace a komunikace nabídkou různých činností, které pacient může vykonávat.
 • Pomoc personálu při specifických činnostech – aktivizace pacientů.

Možnosti dobrovolnické činnosti: pravidelné docházení za pacienty, pomoc při jednorázových akcích, firemní dobrovolnictví.


Duchovní péče

Zaměřuje se na spirituální (duchovní) složku člověka nacházejícího se ve Fakultní Thomayerově nemocnici a to jak na pacienty, jejich blízké tak i personál nemocnice bez rozdílu vyznání i bez vyznání. Duchovní péče v nemocnici je primárně chápána jako neevangelizační (nechce nikoho obracet na víru).

Smysl a cíle duchovní péče:

 • Podpořit pacienty v obtížné situaci spojené s nemocí, blízkostí smrti apod.
 • Podpořit příbuzné a blízké pacientů v obtížné situaci spojené s hospitalizací či úmrtím jim blízkého člověka.
 • Podpořit zaměstnance FTN v jejich náročné práci, kdy se běžně setkávají s utrpením, případně smrtí.

Herní terapie

Smysl a cíl herní terapie:

 • Snižování míry stresu u pacientů pomocí komunikace a her.
 • Příprava pacientů na operaci či vyšetření a snižování obavy ze zákroku.
 • Zaplnění volného času smysluplnou a zajímavou činností.
 • Nabídka změny prostředí.
 • Poskytování inspirace pro nová komunikační schémata u zdravotnického personálu.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.