Nutriční péče

Nevhodné složení nebo nedostatečné množství stravy vede k celkovému oslabení organizmu, prodloužení doby úzdravy i rekonvalescence. Potřebám seniora neodpovídající strava zhoršuje činnost imunitního systému, což má velký a nepříznivý vliv na úspěšné hojení zánětů, pooperačních ran i jiných defektů. Nedostatky ve stravě znamenají snížený přísun energie a potřebných dalších výživových látek a vitamínů, což snižuje soběstačnost seniora, zhoršuje kvalitu jeho života a celkově prodlužuje pobyt v nemocnici.

Nutriční terapeutka na našem oddělení hodnotí u každého přijatého seniora jeho výživový stav ihned po přijetí. Dle zjištěných výsledků je navržen individualizovaný dietologický režim pro každého nemocného na dobu hospitalizace u nás, s doporučením k pokračování po propuštění.  Nutriční terapeut a ošetřující sestra v průběhu pobytu instruují nemocného v zásadách správné výživy a ve výživových potřebách, odpovídajících jeho onemocnění.

Strava není jen zdrojem energie a živin pro  zachování života a potřebných funkcí organizmu, ale je také velmi důležitým psychologickým faktorem, který spojuje hospitalizovaného pacienta s jeho rodinou a domácím prostředím. Zejména u našich pacientů (při delším pobytu v nemocnici) je to důležité. Proto je náš   zájem získat  aktivní spolupráci rodin a blízkých našich pacientů a tím dosáhnou úzkého propojení s domácím prostředím.

Zásadní pro optimální zajištění výživy je zhodnocení aktuálního  výživového stavu a potřeby pacienta. K tomu je oddělení vybaveno přesnými váhami i pro imobilní nemocné, včetně základního přístroje k měření poměru svalstva a tuku v těle. Standardně v rámci celé nemocnice pracujeme s hodnocením nutričního stavu pomocí nutričních screeningů. Při zjištění problému ve výživě nutriční terapeutka na našem oddělení zhodnotí nutriční potřeby nemocného a podle zjištěných výsledků navrhne individualizovaný dietologický režim. Pokud je to třeba připraví i doporučení, jak pokračovat po propuštění. 
Nutriční terapeutka  je nemocným i jejich blízkým po dobu hospitalizace bezplatně k dispozici (po domluvě) k poskytnutí informací a zodpovězení otázek  k pravidlům vhodné výživy,  výživovým potřebám, případně dalším tématům souvisejícím s výživou.


Po propuštění z naší nemocnice má pacient možnost pokračovat v nutriční intervenci ambulantně pod vedením stejného nutričního terapeuta. Nutriční terapeut dlouhodobě poskytuje ambulantním nemocným nejen výživové rady a doporučení, ale i psychologickou podporu při realizaci správné výživy v praktickém životě. V případě zájmu o tuto ambulantní činnost se informujte o podmínkách u nutriční terapeutky.

Význam výživy pro nemocné: nevhodné složení nebo nedostatečné množství stravy, ale i jejích jednotlivých složek (bílkovin, tuků, sacharidů, energie, minerálních látek a vitamínů) vede k celkovému oslabení organizmu, prodloužení doby léčení i rekonvalescence. Zejména ve vyšším věku se tak zvyšují rizika zhoršení soběstačnosti, kvality života a hojení zánětů, pooperačních ran i jiných defektů.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.