Aktivizační, ergoterapeutická a RHB péče

Na oddělení Geriatrie a následné péče pracuje odborná skupina ergoterapeutů, aktivizačních sester a rehabilitačních pracovníků se specializací na vysokověké nemocné. Senioři po závažných onemocněních ztrácejí během probíhajícího akutního onemocnění svou soběstačnost, dovednosti základní sebepéče, schopnost chůze. Soustředěnou prací odborníků této skupiny je nemocný odborně veden od prvního dne pobytu postupně ke zdokonalování a získávání soběstačnosti. Cílem je dosažení původní soběstačnosti, pokud to zdravotní stav nemocného dovolí, cestou odborné péče se zachováním důstojnosti nemocného.

Péče je individualizována pro každého nemocného na základě odborných vyšetření a opakovaných hodnocení probíhajících aktivit.

Práce aktivizační sestry u lůžka nemocných je speciální a jedinečnou nabídkou našeho zařízení, je zaměřena na výcvik nemocných v základních sebeobslužných technikách. Ve své práci je využíváno veškerých dostupných technik aktivizace, včetně reminiscenčních, dle potřeb a možností nemocného.

Práce ergoterapeutů se cíleně se zaměřuje na motoriku horních končetin, udržení rozsahu pohybu a cvičení jemné motoriky. A ve spolupráci s kognitivní trenérkou ergoterapeutická cvičení vhodně doplňují kognitivní trénink dle individuálního plánu nemocného.

Fyzioterapie se cíleně se zaměřuje na léčbu funkčních poruch pohybového systému a terapeuticky se snaží o cílenou nápravu získaných handicapů nemocného. Ke své odborné práci využívá specializovaných metodik manželů Bobathových, Kabata, manuální léčby dle Lewita aj.

Odborní pracovníci celé skupiny pracují na všech stanicích oddělení, s pacienty cvičí 2x denně individuelně nebo ve skupinách. Pro individuální i skupinová cvičení jsou vyhrazeny tělocvičny, vybavené cvičícími pomůckami a přístroji (motoped, elektrický chodník, rotoped…).

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.