Oddělení geriatrie a následné péče

Od 17. 10. dochází k výraznému omezení návštěv,
které budou možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím či ošetřujícím lékařem nebo primářem oddělení,
a to za splnění všech platných protiepidemických
a hygienických opatření. Osoba navštěvující pacienta by měla mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu typu FFP2
a dodržovat další režimová opatření nemocnice (dezinfekce rukou, popř. návleky na obuv a oděv atp.), a to z důvodu minimalizovat riziko možného zavlečení covidové nákazy
či jiného respiračního onemocnění do nemocnice.

Informace o pacientovi podává každý člen týmu
dle svých kompetencí.

Lékař o zdravotním stavu pacienta
Zdr. sestra o příjmu stravy, spánku, potřebách pacienta
Fyzioterapeut o průběhu rehabilitace s pacientem

Telefonické informace o zdravotním stavu podává lékař v době
(pokud není zaneprázdněn):

Po-Pá  13:00-14:00 hod.

Informace o zdravotním stavu podává lékař osobně:
Po-Pá  14:00-15:00 hod.

Děkujeme za pochopení.


Oddělení Geriatrie a následné péče je akreditované pracoviště pro obor Specializační vzdělávání v oboru Geriatrie.

Oddělení navazuje na historii první Geriatrické kliniky na světě v letech 1926 až 1939. Tehdejší geriatrická klinika s 250 lůžky, vedená prof. MUDr. Rudolfem Eiseltem (1881-1950) patřila v té době ke světově uznávané špičce v oboru ošetřovatelství. Geriatrie jako lékařský obor byla vyučována na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Současné naše oddělení vzniklo spojením dvou LDN v roce 2008. Nyní provozujeme 111 lůžek následné péče. Naše oddělení poskytuje následnou lůžkovou péči všem pacientům u kterých již byla stanovená diagnóza a došlo u nich ke stabilizaci zdravotního stavu nebo jejich zdravotní stav vyžaduje doléčení, případně poskytnutí léčebné rehabilitační  péče. Na naše oddělení jsou přednostně přijímáni pacienti z oddělení a klinik Fakultní Thomayerovy nemocnice. Pacienty přijímáme po akutním onemocnění nebo operaci ke stabilizaci zdravotního stavu, doléčení, RHB nebo k dokončení diagnostiky, antibiotické léčby apod. Doba hospitalizace závisí na zdravotním stavu pacienta. Rozhodující je nutnost denní lékařské péče. O propuštění rozhoduje lékař.

Lékaři a sestry našeho oddělení jsou odbornými lektory v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání.

V období od roku 2008 jsme vytvořili specializované pracovní týmy, vzájemně spolupracující při diagnostice a léčbě našich nemocných. Vytvořili jsme odborné programy k prevenci pádů, k prevenci delirantních stavů, k prevenci imobilizačního syndromu a  monitoringu léčby chronických defektů, čímž jsme snížili počet pádů, těžkých delirantních stavů i defektů. Defekty vzniklé na našem oddělení jsou výjimkou.  Všechny pracovní týmy pracují na základě funkční diagnostiky našich nemocných, od které se odvíjí individualizované plány a realizace lékařské i nelékařské péče i indikovaných služeb.


Oddělení velmi úzce spolupracuje s akutními odděleními nemocnice, především s internou, neurologií, chirurgií a hrudní chirurgií. Pro naše pacienty jsou dostupná všechna vyšetření, ošetření a konziliární služby, které nabízí a provozuje Fakultní Thomayerova nemocnice.

Na oddělení pracuje celkem 70 zaměstnanců, z nich je 6 lékařů odbornosti interní, geriatrie, paliativní medicíny.


primář:
Dr. Med. Anatolij Cybulja
anatolij.cybulja@ftn.cz



vrchní sestra:
Mgr. Eva Brezíková
eva.brezikova@ftn.cz


umístění:
pavilon A2, B1, B5


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.