Duchovní péče

Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta. Odpovídá na duchovní potřeby pacientů, které má každý člověk bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.


Kaplani lidem v nemocnici v časech koronaviru:
„Jsme tu společně“

Dobrý den personálu a pacientům této nemocnice a jejich blízkým!

V časech koronaviru si více než kdy jindy uvědomujeme, jak na sobě závisíme.
A také, že si navzájem pomáháme, když společně usilujeme o uzdravení
a zachování důstojnosti.
Můžeme si pomoci i ve chvílích, kdy čelíme nejistotě a obavám.
Podělme se. O starosti, radosti i zodpovědnost.

Nejistota: Přístup ke zdravotní péči a bezpečí nemocnic 

Zdravotníci při závažné epidemii pracují a rozhodují v jiném režimu. Musí zvažovat,
jaké úkony jsou nezbytné, jaké zbytné a jaké marné. Je to pro ně velká zátěž. Dělají,
co mohou. Mnozí pacienti chtějí být mezi svými a protiinfekční opatření to ztěžují.
Zvláště když je blízcí nemohou navštívit.
Blízcí personálu a pacientů s nimi sdílejí nejistotu i rizika. Rádi by pomohli. Ale jak?
Každý můžeme mít v tomto čase znepokojivé otázky.
Někdo potřebuje ujistit, někdo dodat odvahu, jiný se o tom nebavit. 

Na jedné lodi: Může nám spolu být dobře 

Zdravotníci a pacienti nejsou odlišní lidé.
Zdravotník může onemocnět a je také smrtelný.
Dělá chyby stejně jako ostatní. A pomáhají mu stejné věci jako ostatním:
činnost, která má smysl, podpora lidí kolem, humor, vděčnost.

K čemu vám můžeme být jako kaplani: naděje, klid a vděčnost 

Naší -kaplanskou- značkou je naděje.
Naději známe, žijeme, umíme ji s vámi sdílet, povzbuzovat společného ducha a odvahu.
Modlíme se, protože modlitbou děkujeme a v modlitbě prosíme. Modlíme se za vás. 

Naše služby v době koronaviru:

Jsme tu pro vás každý všední den od 8:00 do 16:30 hod.
Zastihnete nás na telefonu kdykoliv.
Když budete chtít, navštívíme vás na oddělení, nebo se můžeme domluvit na setkání v kapli. Neváhejte nás kontaktovat na telefonu: 775 137 869 či přes e-mail.

Mgr. Doubravka Vokáčová a P. Řehoř J. Žáček

Společně najdeme pomoc, jakou potřebujete.


Mimořádné akce konané v kapli sv. Václava
Fakultní Thomayerovy nemocnice

Requiem od W. A. Mozarta

Již 4.11.2021 od 17h.

Více informací ZDE.

Vše proběhne dle současných epidemiologických opatření.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Doubravka Vokáčová
koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka

Proč?

V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícího utrpení. Tyto otázky probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocničních kaplanů, kteří jsou součástí týmu pracovníků nemocnice a slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům nemocnice.

Kdo je to nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Co nabízí?

Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.

Jak pracuje?

Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter.

Jak vyžádat individuální duchovní službu?

 • přes staniční sestru příslušné stanice
 • nebo přímo oslovením nemocničního kaplana (tel. 731 621 269)
 • nemocničního kaplana kontaktujte zejména v pracovních dnech v době mezi 8:00-19:00 hod., v naléhavých případech (nebezpečí smrti) nepřetržitě

Pravidelné aktivity v nemocniční kapli

 • pondělí 15:30-17:30 hod.
  Setkání nad Biblí či rozhovor s duchovním

  - Církev československá husitská
  - Mgr. Jindřiška Buttová, farářka
  - tel.: 606 832 443
 • úterý 15:00 hod.
  Mše svatá Církve římskokatolické

  - Římskokatolická farnost Lhotka
  - P. Petr Šleich, kaplan
  - tel: 605 227 727
 • čtvrtek 16:00 hod. v půlce měsíce
  Koncert pro pacienty a personál
 • čtvrtek 16:00 hod. poslední čtvrtek v měsíci
  Ztišení – prostor pro modlitby, zpěv, žalmy – setkání bez rozdílu vyznání
 • sobota 9:30 hod.
  Setkání nad Biblí a bohoslužba Církve adventistů sedmého dne

  - Církev adventistů sedmého dne
  -
  Josef Cepl, kazatel
  - tel.: 607 570 229


Spřátelené weby


koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka
Mgr. Doubravka Vokáčová
Centrum podpůrné péče
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519, 775 137 869


nemocniční kaplan
P. Ing. Mgr. Řehoř J. Žáček, OPraem
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 731 621 269,
261 083 519


umístění:
pavilon N, 2. patro


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.