Duchovní péče

Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta. Odpovídá na duchovní potřeby pacientů, které má každý člověk bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.


Kaplani lidem v nemocnici v časech koronaviru:
„Jsme tu společně“

Dobrý den personálu a pacientům této nemocnice a jejich blízkým!

V časech koronaviru si více než kdy jindy uvědomujeme, jak na sobě závisíme.
A také, že si navzájem pomáháme, když společně usilujeme o uzdravení
a zachování důstojnosti.
Můžeme si pomoci i ve chvílích, kdy čelíme nejistotě a obavám.
Podělme se. O starosti, radosti i zodpovědnost.

Nejistota: Přístup ke zdravotní péči a bezpečí nemocnic 

Zdravotníci při závažné epidemii pracují a rozhodují v jiném režimu. Musí zvažovat,
jaké úkony jsou nezbytné, jaké zbytné a jaké marné. Je to pro ně velká zátěž. Dělají,
co mohou. Mnozí pacienti chtějí být mezi svými a protiinfekční opatření to ztěžují.
Zvláště když je blízcí nemohou navštívit.
Blízcí personálu a pacientů s nimi sdílejí nejistotu i rizika. Rádi by pomohli. Ale jak?
Každý můžeme mít v tomto čase znepokojivé otázky.
Někdo potřebuje ujistit, někdo dodat odvahu, jiný se o tom nebavit. 

Na jedné lodi: Může nám spolu být dobře 

Zdravotníci a pacienti nejsou odlišní lidé.
Zdravotník může onemocnět a je také smrtelný.
Dělá chyby stejně jako ostatní. A pomáhají mu stejné věci jako ostatním:
činnost, která má smysl, podpora lidí kolem, humor, vděčnost.

K čemu vám můžeme být jako kaplani: naděje, klid a vděčnost 

Naší -kaplanskou- značkou je naděje.
Naději známe, žijeme, umíme ji s vámi sdílet, povzbuzovat společného ducha a odvahu.
Modlíme se, protože modlitbou děkujeme a v modlitbě prosíme. Modlíme se za vás. 

Naše služby v době koronaviru:

Jsme tu pro vás každý všední den od 8:00 do 16:30 hod.
Zastihnete nás na telefonu kdykoliv.
Když budete chtít, navštívíme vás na oddělení, nebo se můžeme domluvit na setkání v kapli. Neváhejte nás kontaktovat na telefonu: 775 137 869 či přes e-mail.

Mgr. Doubravka Vokáčová a P. Řehoř J. Žáček

Společně najdeme pomoc, jakou potřebujete.


Mimořádné akce konané v kapli sv. Václava
Fakultní Thomayerovy nemocnice

UPOZORNĚNÍ! DEN PAMÁTKY ZESNULÝCH v TN

Vzhledem k tomu, že letos nemůže být uskutečněn tradiční koncert Requiem, bude nemocniční kaple v tento den otevřena od 9 do 16 hod. k soukromé modlitbě, vzpomínce či zapálení svíčky za zemřelé.

V případě potřeby budou k dispozici naši nemocniční kaplani, kterým můžete svěřit či vložit anonymně do košíčku lístek se jménem zemřelého, s prosbou či úmyslem, za které se budou posléze modlit při soukromé bohoslužbě.

Vše proběhne dle současných epidemiologických opatření.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ! Ekumenická bohoslužba je dne 10.10
z důvodu nemoci zrušena

Chceme Vás upozornit, že Ekumenická bohoslužba je dne
10. října z důvodu nemoci zrušena.

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. Doubravka Vokáčová
koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka

Proč?

V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícího utrpení. Tyto otázky probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocničních kaplanů, kteří jsou součástí týmu pracovníků nemocnice a slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům nemocnice.

Kdo je to nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Co nabízí?

Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.

Jak pracuje?

Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter.

Jak vyžádat individuální duchovní službu?

 • přes staniční sestru příslušné stanice
 • nebo přímo oslovením nemocničního kaplana (tel. 731 621 269)
 • nemocničního kaplana kontaktujte zejména v pracovních dnech v době mezi 8:00-19:00 hod., v naléhavých případech (nebezpečí smrti) nepřetržitě

Pravidelné aktivity v nemocniční kapli

 • pondělí 15:30-17:30 hod.
  Setkání nad Biblí či rozhovor s duchovním

  - Církev československá husitská
  - Mgr. Jindřiška Buttová, farářka
  - tel.: 606 832 443
 • úterý 15:00 hod.
  Mše svatá Církve římskokatolické

  - Římskokatolická farnost Lhotka
  - P. Petr Šleich, kaplan
  - tel: 605 227 727
 • čtvrtek 16:00 hod. v půlce měsíce
  Koncert pro pacienty a personál
 • čtvrtek 16:00 hod. poslední čtvrtek v měsíci
  Ztišení – prostor pro modlitby, zpěv, žalmy – setkání bez rozdílu vyznání
 • sobota 9:30 hod.
  Setkání nad Biblí a bohoslužba Církve adventistů sedmého dne

  - Církev adventistů sedmého dne
  -
  Josef Cepl, kazatel
  - tel.: 607 570 229


Spřátelené weby


koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka
Mgr. Doubravka Vokáčová
Centrum podpůrné péče
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519, 775 137 869


nemocniční kaplan
P. Ing. Mgr. Řehoř J. Žáček, OPraem
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 731 621 269,
261 083 519


umístění:
pavilon N, 2. patro


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.