Všechny aktuality :: Novinky / Avíza a pozvánky / Napsali o nás

Novinky a aktuality

09.05.2024

V dubnu 2024 se v naší porodnici (pavilon U) ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) narodilo celkem 153 miminek. Nejvíce bylo Davídků, Kristýnek a Laur. Všem maminkám a jejich dětem přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu.

03.05.2024

Porodnice Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) v Krči má za sebou rekordní počet porodů, kdy v březnu letošního roku se zde narodilo 187 dětí.  Nejvíce bylo Davídků, Elišek, Viktorií a Leontýnek. Chlapců bylo celkem 101 a dívek 86.  Všem maminkám a jejich dětem přejem hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu. Novinkou je zrušení registrace k porodu nebo e-objednání na předporodní kurzy či cvičení těhotných nebo platby on-line z pohodlí domova. Porodnice v Krči nabízí budoucím maminkám I porodní pokoje domácího typu s vlastním sociálním zařízením a relaxačním koutem pro jejich partnery. Jsou zde 4 moderní porodní pokoje ve vysokém a moderním standardu.

03.05.2024

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) upozorňuje na omezení provozu a parkování ve dnech 5. až 6. května z důvodu úprav komunikace v souvislosti s novými nátěry u parkovacích míst pro vozíčkáře a vymezovací žluté čáry. Tato místa budou zapáskována a bude se na nich provádět nový nátěr. Nebude možné v těchto místech parkovat.

02.05.2024

Fakultní Thomayerovu nemocnici (FTN) navštívil děkan 3. LF UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., který se setkal se zástupci vedení několika klinik a za nemocnici ho přivítal její ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Tématem diskuse byla především věda, vzdělávání a výzkum v rámci klinických pracovišť nemocnice, které spadají pod 3. lékařskou fakultu UK. Součástí programu byla i prezentace rozvoje akademické činnosti ve FTN za dobu posledních pěti let, kterou přítomným představila RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D., náměstkyně ředitele pro vědu, výzkum, výuku a mezinárodní záležitosti.

29.04.2024

Pneumologická klinika 1. LF UK z FTN pořádala odbornou přednášku, která se týkala chronického kašle a tracheobronchomalacie. Přednášky se ujal pan prof. Kaiser G. Lim z Mayo Clinic College of Medicine and Sience Rocherster z USA. Profesor Lim je uznávaným expertem v oblasti respirační medicíny, a to zejména v uvedené problematice, kde doposud neexistují dostatečně efektivní metody léčby.  Akce se zúčastnili pneumologové společně s dalšími lékaři z různých medicínských oborů z FTN.

26.04.2024

Pro naše RDG pracoviště hledáme RADIOLOGICKÉ ASISTENTY (více v letáku) pro provozy CT, MR, RDG či mamografie. Pracoviště provádí veškerá skiagrafická, skiaskopická, ultrasonografická a CT vyšetření. Přístrojové vybavení odpovídá požadavkům SÚJB. Převážná část pracovišť je vybavena nejmodernější rtg technikou a odpovídá současným trendům.

26.04.2024

Očkovací centrum ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) získalo díky Min. zdravotnictví další dodávky nových vakcín proti ČERNÉMU KAŠLI! Jediná účinná ochrana proti této infekci je nechat se očkovat. Ochráníte tím své zdraví a zdraví všech ostatních.

26.04.2024

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) bylo nedávno otevřeno unikátní multioborové robotické centrum, které od té doby jede na plné obrátky. V centru se střídají operatéři hned z několika oborů, a to z urologie, hrudní chirurgie, gynekologie a dospělé chirurgie. O tom, jak vypadá ve skutečnosti taková robotická operace, jaké jsou její výhody a čím se liší od standardního výkonu se mohli přesvědčit i autoři tohoto článku z týdeníku Respekt. Představte si, že máte vpravit kus masa do igelitového pytlíku a ten uzavřít. Nic těžkého, že? Jenže úkon, jehož jsme svědky, probíhá uvnitř lidského těla. „Maso“ se do pytlíku, takzvaného endobagu, snaží vsunout jemné chirurgické nástroje ovládané na dálku, signály přenášenými pomocí optických kabelů. Do pacientova organismu vede jen několik malých otvorů, velký řez, na který jsme při operacích zvyklí, zde chybí – lidské tělo zůstává uzavřeno. Jsme v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici a účastníme se takzvané robotické operace; úkonu, při němž lékařům asistuje obří stroj vyplňující podstatnou část operačního sálu.

24.04.2024

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byl ukončen projekt pod názvem „Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí", který byl zahájen v únoru 2021.  Projekt získal finanční podporu z grantu z Fondů EHP 2014-2021 (tzv. Norské fondy) v rámci programu „Zdraví“. Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně otestovat různé nástroje pro včasné rozpoznání násilí či týrání páchaného v rodinném prostředí na dětech, a to nejenom ve zdravotnickém zařízení, ale hlavně školách. Součástí projektu byla školení pro pedagogy, výchovné poradce, lékaře, psychology a psychiatry za účelem zvýšení jejich kvalifikace v oblasti léčby duševního zdraví u traumatizovaných dětí. Projekt byl realizován ve spolupráci se Základní a mateřskou školou při FTN a norskou organizací Alternativ til Vold (ATV).

23.04.2024

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) děkuje lidem z Hilton Prague za zprostředkování předání užitečného daru ve formě barevné multifunkční tiskárny pro naše Oddělení geriatrické a následné péče. Myšlenka daru přišla se strany eventové agentury EGG Paris, která tak chtěl podpořit dobrou věc a ve spolupráci s Hilton Prague ji nakonec i zrealizovala.

 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.