Centrum pro epileptologii

Centrum pro epileptologii při Fakultní Thomayerově nemocnici vzniklo v roce 1996. Funguje v rámci dvou pracovišť – Oddělení dětské neurologie (subkatedry dětské neurologie IPVZ) a Neurologické kliniky IPVZ. S Centrem úzce spolupracují i další kliniky a oddělení (např. Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Radiodiagnostické oddělení FTN).

Centrum slouží jako superkonziliární pracoviště v oboru epileptologie. Přicházejí sem pacienti nejenom z celé ČR, ale i ze zahraničí. Velkou část klientely tvoří nemocní s obtížně léčitelnou epilepsií nebo ti,  u nichž se zvažuje možnost epileptochirurgického zákroku. Na naše pracoviště mohou být  doporučeni svým ošetřujícím neurologem, případně si vyšetření mohou vyžádat sami, protože mají zájem o tzv. druhý názor.

Filozofie Centra je založena na myšlence, že epilepsie je nejen nemoc, ale i určitá situace, která mnoha způsoby ovlivňuje životy lidí. Proto musí být léčba epilepsie komplexní a zahrnovat všechny složky života, které jsou jí postiženy. Klientům centra je k dispozici multidisciplinární tým, který se skládá z lékařů, psychologů, rehabilitačních pracovnic, speciálních pedagogů, EEG laborantů, kvalifikovaných zdravotních sester a sociální pracovnice.

Pacientům je poskytován celkový servis od stanovení diagnózy a pravděpodobné prognózy jejich onemocnění, přes léčbu (u dětí včetně léčby epileptochirurgické) a dlouhodobou péči, zahrnující tam, kde je potřeba i rehabilitaci, sociální a profesní poradenství.

Vzhledem k tomu, že jedním z největších problémů s nimiž se nemocní epilepsií potýkají jsou předsudky, podílí se Centrum rovněž na činnosti vzdělávací a osvětové, především v kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli a školami.


V rámci centra jsou poskytovány tyto služby:

  • diagnostika a léčba epilepsie ambulantní i na lůžku
  • vyšetření EEG a video-EEG
  • zobrazovací metody (MRI, CT)
  • posouzení vhodnosti chirurgického řešení epilepsie
  • psychologické a neuropsychologické vyšetření a poradenství
  • laboratorní vyšetření
  • rehabilitace
  • sociální poradenství
  • výzkum v oboru epileptologie

Spolupracujeme také s Občanským sdružením Epistop.

Občanské sdružení EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

OS EpiStop naleznete v přízemí pavilonu A1.


Vedoucí lékař: MUDr. Dana Vyskočilová
Lékař: MUDr. Daniel Klement, Ph.D.
Sestra: Michaela Hofbauerová
Objednání a informace: tel.: 261 082 375

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.