Specializované vyšetřovací metody

 1. Předně - segmentová foto - štěrbinová lampa: Jedná se o speciální mikroskop vybavený světelným zdrojem. Při vyšetření z přístoje vychází úzký paprsek, který dokonale osvítí sledovanou partii oka - duhovky, rohovky, čočky, přední komory oka a umožňuje vyfotit tyto struktury a sledovat tak nález a vývoj v čase
 2. Počítačová perimetrie: počítačem řízené vyšetření rozsahu zorného pole a citlivosti sítnice. Vyšetření umožní sledovat vývoj šířky zorného pole a vývoj defektů (“skotomů“) v čase. Mimořádný význam má pro hodnocení stavu zeleného zákalu a onemocnění zrakového nervu.
 3. Fundus kamera: Je speciální a velmi sofistikovaný přístroj sloužící k zobrazení a fotodokumentaci hlavně zadního segmentu oka – papily zrakového nervu, makuly a periferní části sítnice.
 4. Fluorescenční angiografie: Speciální vyšetření očního pozadí, které je důležité pro diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice. Tato metoda zobrazuje cirkulaci krevního oběhu sítnice pomocí látky fluoresceinu, který se při vyšetření aplikuje do céního řečiště. Využívá se k diagnostice cévních onemocnění sítnice jako například diabetická retinopatie, uzávěry arterií nebo žil sítnice, vrozená nebo získaná degenerativní onemocnění sítnice, nitrooční nádory.
 5. OCT analýza makuly a papily (optická koherentní tomografie): Jedná se o neinvazivní metodu, kdy pomocí světelného paprsku blízkému infračervenému záření získáváme podrobné informace o centrální krajině, jejím okolí a o zrakovém nervu. Údaje pak slouží ke stanovení vhodného způsobu léčby a vhodného zákroku. Tato není hrazena z prostředků veřejného zdravotnictví, viz ceníky.
 6. Sonografie: Je neinvazivní moderní zobrazovací metoda, která používá odraz vysokofrekvenčních zvukových vln k zobrazení vnitřních struktur oka a okolních svalů a měkkých tkání
 7. Bezkontaktní tomonetr: je moderní metoda měření nitroočního tlaku, při které přístroj automaticky změří nitrooční tlak z deformace rohovky proudem vzduchu. Tato metoda odstraní roziko přenosu virových onemocnění mezi pacienty, ale zvyšuje riziko přenosu na zdravétnický personál.
 8. Aplanační tonometrie: starší metoda měření nitroočního tlaku pomocí kalibrované plošky přístroje umístěného na štěrbinové lampě. Při kontaktu s rohovkou se z oploštění centrální rohovky odečte výška nitroočního tlaku
 9. Autorefraktometr: přístroj, který změří optickou mohutnost rohovky a čočky a navrhne optimální brýlovou korekci.
 10. Vyšetření barvocitu: pro orientační vyšetření barvocitu používáme isochromatické tabulky, pro přesné vyšetření barvocitu použijeme 100 HUE test.
 11. Optická biometrie: přístroj pro přesné měření optického systému oka před operací šedého zákalu, který nám umožnuje naplánovat pooperační brýlovou korekci.
 12. Pachymetrie rohovky: vyšetření tloušťky rohovky. Měříme centrální sílu rohovky. Toto vyšetření je důležité pro hodnocení nitroočního tlaku. Normální rohovka má centrální tlouštku kolem 0,545 mm. Pokud je rohovka silnější je skutečný nitrooční tlak nižší, a naopak u tenčích rohovek ja nitrooční tlak vyšší.

Biometrie ...

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.