Specializované vyšetřovací metody

 1. Fotografie předního segmentu oka: Jedná se o speciální mikroskop vybavený světelným zdrojem. Při vyšetření z přístroje vychází úzký paprsek, který dokonale osvítí sledovanou partii oka - duhovky, rohovky, čočky, přední komory oka a umožňuje vyfotit tyto struktury a sledovat tak nález a vývoj v čase.
 2. Počítačová perimetrie: Počítačem řízené vyšetření rozsahu zorného pole a citlivosti sítnice. Vyšetření nám umožňuje sledovat vývoj šířky zorného pole a vývoj defektů (“skotomů“) v čase. Mimořádný význam má pro hodnocení stavu zeleného zákalu a onemocnění zrakového nervu.
 3. Fundus kamera: Je speciální přístroj sloužící k zobrazení a fotodokumentaci hlavně zadního segmentu oka – papily zrakového nervu, makuly a periferní části sítnice.
 4. Angiografie (fluorescenční, indocyaninová): Speciální vyšetření cév očního pozadí, které je velmi důležité pro diagnostiku prakticky všech onemocnění sítnice a cévnatky. Tato metoda umožňuje zobrazit cirkulaci krevního oběhu sítnice pomocí kontrastní látky (fluorescein nebo indocyaninová zeleň), která se při vyšetření aplikuje do periferní žíly. Využívá se k diagnostice cévních onemocnění sítnice jako například diabetická retinopatie, uzávěry arterií nebo žil sítnice, vrozená nebo získaná degenerativní onemocnění sítnice a k diagnostice onemocnění cévnatky jako je centrální serózní chorioretinopatie, benigní i maligní nitrooční nádory, zánětlivé choroby choroidey. Fluorescenční angiografie je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vyšetření pomocí indocyaninové zeleně je zpoplatněno 2400,- Kč.
 5. OCT (optická koherentní tomografie): Jedná se o neinvazivní metodu, kdy pomocí laserového paprsku získáváme podrobné informace o sítnici a o zrakovém nervu. Údaje pak slouží k přesné diagnostice, stanovení vhodného způsobu léčby či vhodného zákroku. Toto vyšetření je hrazeno z prostředků veřejného zdravotnictví pouze při léčbě biologickou terapií, v ostatních případech je cena tohoto vyšetření na našem pracovišti 300,- Kč / 1 oko.
 6. OCT angiografie: Nová revoluční vyšetřovací metoda, která umožňuje zobrazení sítnicového i choroidálního cévního řečiště s vysokým rozlišením rozlišení bez použití kontrastní látky. Prohlédnutí průtoku ve vyšetřované oblasti poskytuje další důležité informace o mnohých onemocnění sítnice, umožňuje brzkou detekci patologií, které nejsou mnohdy běžnými zobrazovacími metodami detekovatelné. Vyšetření trvá několik vteřin, je bezbolestné, bezkontaktní, může být provedeno i bez rozšíření zornic. Toto vyšetření není hrazeno z prostředků veřejného zdravotnictví, cena na našem pracovišti je 300,- Kč / 1 oko.
 7. Autofluorescence: Autofluorescence očního pozadí zobrazuje metabolickou aktivitu sítnicových struktur, konkrétně buněk retinálního pigmentového listu obsahující fluorofory.
 8. Sonografie: Je neinvazivní moderní zobrazovací metoda, která používá odraz vysokofrekvenčních zvukových vln k zobrazení vnitřních struktur oka, okohybných svalů a měkkých tkání očnice. Vyšetření ultrazvukem je nezbytné pro vyšetření oka při neprůhledných očních mediích (krvácení, pokročilý šedý zákaly, nitrooční záněty).
 9. Bezkontaktní tonometr: je moderní metoda měření nitroočního tlaku, při které přístroj automaticky změří nitrooční tlak z deformace rohovky proudem vzduchu. Tato metoda odstraní riziko přenosu virových onemocnění mezi pacienty, ale zvyšuje riziko přenosu na zdravotnický personál.
 10. Aplanační tonometrie: starší metoda měření nitroočního tlaku pomocí kalibrované plošky přístroje umístěného na štěrbinové lampě. Při kontaktu s rohovkou se z oploštění centrální rohovky odečte výška nitroočního tlaku
 11. Autorefraktometr: přístroj na měření optické mohutnosti rohovky i čočky a navrhne optimální brýlovou korekci.
 12. Vyšetření barvocitu: pro orientační vyšetření barvocitu používáme isochromatické tabulky, pro přesné vyšetření barvocitu používáme 100 HUE test.
 13. Pachymetrie rohovky: je vyšetření tloušťky rohovky. Měříme centrální sílu rohovky. Toto vyšetření je důležité pro hodnocení nitroočního tlaku. Normální rohovka má centrální tloušťku kolem 0,545 mm. Pokud je rohovka silnější je skutečný nitrooční tlak nižší, a naopak u tenčích rohovek je nitrooční tlak vyšší.
 14. Optická biometrie: Před operací šedého zákalu nebo před refrakční výměnou nitrooční čočky je potřeba změřit parametry pacientova oka a na základě tohoto vyšetření vybrat co nejpřesněji vhodnou hodnotu a typ nitrooční čočky. Dříve se tato vyšetření dělala za pomoci ultrazvuku, ale nyní je u většiny pacientů možné provést toto měření bezkontaktně, přesně, rychle a s maximálním pohodlím pro pacienta.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.