Onkologická klinika 1. LF UK a TN

Onkologická klinika poskytuje komplexní péči u většiny onkologických diagnóz. Je součástí Komplexní onkologické skupiny Prahy a Středočeského kraje a jako takové je vytipováno k cílené léčbě nádorů biologickými přípravky.

Léčí většinu nádorových chorob pomocí léčby chemické, hormonální a imunologické. Instalací lineárního urychlovače spolu se simulátorem a plánovací jednotkou došlo ke zkvalitnění a rozšíření péče o léčbu radiační. Zaměřuje se především na léčbu karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, melanoblastomu a urologických malignit. U vybraných diagnóz, vyžadujících léčbu brachyterapií, úzce spolupracuje s dalšími
radioterapeutickými odděleními v Praze, především ÚRO FN Bulovka, VFN, FN KV.

Onkologická klinika TN je republikovým centrem pro léčbu nádorů varlat, ve kterém se koncentrují nejkomplikovanější pacienti, kterým je oddělení schopno poskytnout nejmodernější péči včetně vysokodávkované chemoterapie s podporou periferních progenitorových buněk. Toto vše je v součinnosti s EBMT (European Bone Marrow Transplantation Program), jehož je členem.

Lůžkové oddělení disponuje 20ti standardními lůžky (každé s vlastním sociálním vybavením), kde se provádí neoadjuvantní, adjuvantní, paliativní chemoterapie a terminální péče podle potřeb a skladby nemocných.

Jednotka intenzivní onkologické péče má čtyři jednolůžkové (v případě potřeby sterilní) boxy s veškerým zázemím.

Na JIP se podává vysokodávkovaná chemoterapie, včetně autologní transplantace periferních krvetvorných buněk u nemocných se solidními nádory, převážně nádory varlat, intenzifikovaná chemoterapie  s podporou růstovými faktory, substituční a podpůrná terapie po náročné chemoterapii cytostatiky a léčba akutních stavů onkologicky nemocných včetně febrilní neutropenie.


Přednosta:
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
tomas.buchler@ftn.cz
tel.: 261082637


Primářka:
prof. MUDr. Jitka
Abrahámová, DrSc.
jitka.abrahamova@ftn.cz
tel.: 261 083 492


Vrchní sestra:
Zuzana Vaňková
zuzana.vankova@ftn.cz
tel.: 261 082 454


Sekretariát:
tel.: 261 083 492
fax: 261 082 522


Umístění:
Pavilon A3


Mapa a doprava