Očkovací centrum pro děti

Odůvodnění pro vznik centra:

Zrušením obdobného pracoviště ve FN Motol (viz přiložený dopis) vznikla v oblasti Prahy a SČ kraje poptávka po obdobném centru, které není zajištěno pracovišti tzv. očkovacích center, které působí v oblasti cestovní medicíny především pro dospělé (zpravidla při infekčních odděleních, případně v rámci pracovišť provozovaných distribuční společností Avenier).

Požadavek na obdobné centrum v případě očkování u dětí je dán potřebou spolupráce pracoviště pediatrie s možností případné krátkodobé hospitalizace při nezbytném dohledu po provedeném očkování v mimořádných situacích, potřebou konzultace možných závažných reakcí a to i reakcí alergických a zvážení kontraindikací (spolupráce pracoviště alergologie a imunologie), možná konzultace dětského neurologa ve speciálních situacích a posouzení reakcí po očkování.

Narůstající počet neočkovaných pacientů, přechodných a často i neodůvodněných kontraindikací, vyžaduje v mnoha případech spolupráci registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) a specializovaného centra. Umístění pracoviště pod pediatrickou kliniku a případná spolupráce s infekčním oddělením, umožňuje rozšířit nabídku poskytované péče, napomoci řešit klesající proočkovanost dětské populace. Obdobně do budoucna centrum nabízí možnost kvalifikovaně stanovit kontraindikace očkování a posoudit závažné reakce po očkování.


Rozsah činnosti:

  1. Pravidelné očkování ve speciálních situacích, doočkování v pozdějším věku za použití vakcín vyhrazených pro konkrétní věk, záchytné schéma (catch-up schedule), dočasné nebo trvalé kontraindikace
  2. Očkování rizikových skupin dětí (hyposplenie a asplenie, závažný primární nebo sekundární imunodeficit, stav po prodělané IMO a IPO….) v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb.
  3. Hrazené očkování ve speciálních situacích (rizikové skupiny, posouzení KI, záchytné schéma)

Pracoviště spolupracuje s registrujícím PLDD, specializované centrum současně provozuje telefonické a internetové poradenství v součinnosti a ve spolupráci s poradnou provozovanou Českou vakcinologickou společností ČLS JEP.


Personální obsazení:

Vedoucí centra (částečný úvazek):
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, specializace v oboru DL a PLDD

Funkce:
vedoucí Katedry PLDD IPVZ Praha, místopředseda ČVS ČLS JEP

Dostupná na pracovišti 1 odpoledne týdně, ve zbývajícím rozsahu úvazku k dispozici na telefonu a e-mailu ve vyhrazených časech a rozsahu odpovídajícím pracovní době, odborný garant pro případné další proškolení personálu v dojezdové vzdálenosti (praxe PLDD provozovaná garantem na Praze 4).

Zdravotní sestra:
pověřená agendou centra


Smluvní spolupráce se ZP, rozsah hrazené péče:

Výkony pediatrické odbornosti 301, výkony očkování ve vazbě na centrum v rozsahu:

  • 02105 pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - případ, kdy ZULP hradí příslušná zdravotní pojišťovna
  • 02125 očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
  • 02100 pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - případ, kdy očkovací látku na základě volby hradí pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce
  • 02130 očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.