Očkovací centrum pro děti

Odůvodnění pro vznik centra:

Zrušením obdobného pracoviště ve FN Motol vznikla v oblasti Prahy a Středočeského kraje poptávka po obdobném centru. Pracoviště tzv. očkovacích center, která působí v oblasti cestovní medicíny především pro dospělé (zpravidla při infekčních odděleních, případně v rámci pracovišť provozovaných distribuční společností Avenier), nemohla dostatečně plnit tuto roli a nahradit chybějící centrum pro děti ze spádové oblasti.

Požadavek na dětské očkovací centrum je dán potřebou spolupráce pracoviště pediatrie s možností případné krátkodobé hospitalizace při nezbytném dohledu po provedeném očkování v mimořádných situacích, potřebou konzultace možných závažných reakcí, a to i reakcí alergických a zvážení kontraindikací (spolupráce s pracovištěm alergologie a imunologie) a v neposlední řadě i potřebou možné konzultace dětského neurologa ve speciálních situacích. Blízká spolupráce s Oddělením dětské neurologie TN umožňuje také společné řešení očkování dětí s neurologickými onemocněními.

Narůstající počet neočkovaných pacientů, přechodných a často i neodůvodněných kontraindikací, vyžaduje v mnoha případech spolupráci registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) a specializovaného centra. Umístění pracoviště pod pediatrickou kliniku a spolupráce s infekčním oddělením TN rozšiřuje možnosti nabídky očkování ve speciálních situacích a současně i posílení konzultační a poradenské činnosti v oblasti preventabilních nákaz u dětí.

Obdobně do budoucna centrum nabízí možnost kvalifikovaně stanovit kontraindikace očkování a posoudit závažné reakce po očkování.


Rozsah činnosti:

  1. Pravidelné očkování ve speciálních situacích, doočkování v pozdějším věku za použití vakcín vyhrazených pro konkrétní věk, záchytná schémata (catch-up schedule), stanovení dočasných nebo trvalých kontraindikací.
  2. Stanovení dalšího postupu v případě reakcí po očkování a možnost očkovat pod dohledem a ve spolupráci s lůžkovým oddělením Pediatrické kliniky TN.
  3. Očkování rizikových skupin dětí (s hyposplenismem/asplenií, závažným primárním nebo sekundárním imunodeficitem, stavem po prodělaném IMO a IPO) v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb.
  4. Hrazené očkování u dětí cizinců.

Pracoviště spolupracuje s registrujícím PLDD, specializované centrum současně provozuje telefonické a internetové poradenství v součinnosti a ve spolupráci s poradnou provozovanou Českou vakcinologickou společností ČLS JEP.


Personální obsazení:

Vedoucí centra (částečný úvazek):
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, specializace v oboru DL a PLDD

Funkce:
vedoucí Katedry PLDD IPVZ Praha, místopředseda ČVS ČLS JEP

Dostupná na pracovišti 1 odpoledne týdně, ve zbývajícím rozsahu úvazku k dispozici na telefonu a e-mailu ve vyhrazených časech a rozsahu odpovídajícím pracovní době, odborný garant pro případné další proškolení personálu v dojezdové vzdálenosti (praxe PLDD provozovaná garantem na Praze 4).

Zdravotní sestra:
pověřená agendou centra


Smluvní spolupráce se ZP, rozsah hrazené péče:

Výkony pediatrické odbornosti, výkony očkování ve vazbě na centrum v rozsahu:

  • pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - případ, kdy ZULP hradí příslušná zdravotní pojišťovna
  • očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
  • pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - případ, kdy očkovací látku na základě volby hradí pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce
  • očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

vedoucí centra
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
hana.cabrnochova@ftn.cz


zdravotní sestra:
Martina Pechová
martina.pechova@ftn.cz
tel.: 261 082 339


ordinační doba:
St 13:00-17:00 hod.
po předchozím objednání
tel.: 261 083 626

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.