Všechny aktuality :: Novinky / Avíza a pozvánky / Napsali o nás

Novinky a aktuality

23.04.2020

V Thomayerově nemocnici v Praze začali experimentálně léčit pacienty s těžkým průběhem onemocnění Covid-19  pomocí krevní plazmy, a to od dárců, kteří již tuto virovou infekci úspěšně prodělali. Jak tato léčba probíhá a kdo může být dárcem plazmy či pro jaké pacienty je určena, tak o tom včera mluvili MUDr. Petr Turek, CSc., primář Transfuzního odd. a MUDr. Martin Müller, lékař z odd. ARO v reportáži na TV Prima.

23.04.2020

V Thomayerově nemocnici v Praze nově léčí pacienty s onemocněním covid-19 plazmou s protilátkami proti koronaviru. Jde o experimentální metodu, plazma se získává od lidí, kteří onemocnění překonali a zotavili se. Dosud byla podána dvěma lidem s těžkým průběhem onemocnění. Transfuzní oddělení v Thomayerově nemocnici zatím provedlo odběry od šesti lidí, kteří mají v krvi protilátky vůči onemocnění způsobenému novým koronavirem.

22.04.2020

Pro PRAŽSKÝ PATRIOT poskytl rozhovor ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., který mj. hovořil o aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s koronavirovou epidemií. V rozhovoru se věnoval také otázce hygienických a protiepidemických opatření, která byla v TN přijata s vyhlášením epidemie v ČR nebo k ochranných pomůckám u zdravotníků. Hovořil také o zesnulé sestřičce a poděkoval všem zdravotníkům za jejich skvělou a náročnou práci. Jeho děkovná slova byla směřována také všem dobrovolníkům, jednotlivcům či firmám, které s námi spolupracují a nabízejí TN nejrůznější materiální i finanční pomoc.

22.04.2020

Při koronavirové infekci se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají ještě dlouho po úzdravě. Podání plazmy odebrané osobě, která prodělala koronavirové onemocnění, je jednou z možností, jak nemocné s koronavirovou infekcí léčit.

21.04.2020

Boj s koronavirem je velice náročný a těžký. Zdravotníci zažívají ve svém profesním životě možná nejtěžší chvíle, které kdy zažili. Bojují s neviditelným nepřítelem a není to pro ně vůbec snadné. Naštěstí existují lidé, dobrovolníci a firmy, které jim v tom boji alespoň trochu pomáhají formou vyjádření podpory, darů a spolupráce.

21.04.2020

O poskytování zdravotní péče během koronavirové epidemie v souvislosti například s odkládáním plánovaných operací či vyšetření nebo o aktuálním stavu a zkušenostech z plicní kliniky poskytla rozhovor prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN pro aktualne.cz. V rozhovoru mluvila mj. o nutnosti neodkládání akutních nádorových či chirurgických operací nebo také o riziku podceňování neakutních zákroků typu operace slepého střeva či kýly, kdy lidé zbytečně riskují své zdraví, pokud tyto zákroky odkládají ze strachu jít do nemocnice a podrobit se vyšetření. Zanedbání běžných diagnóz tak může vést k velkým a zbytečným ztrátám na lidském zdraví.

20.04.2020

O aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s koronavirovou epidemií poskytl rozhovor doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel TN pro blesk.cz. V rozhovoru mluvil mj. o složitém období, které nyní prožívají zdravotníci či o ochranných pomůckách. V rozhovoru mluvil také o postupném návratu nemocnice do běžného provozu a o celé řadě dalších témat.

20.04.2020

V Thomayerově nemocnice aktuálně hledáme tyto pracovní pozice:

  • ENDOSKOPICKÉ SESTRY NA BRONCHOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ pro: Pneumologickou kliniku 1. LF UK a TN
  • ASISTENTA/ASISTENTKU pro: Centrum vzdělávání v TN

Vaše TN

20.04.2020

V pondělí pašijového týdne (6. 4. 2020) krátce po jedenácté hodině dotlouklo srdce naší první dámy československé anesteziologie paní profesorky MUDr. Danuše Táborské, DrSc. Bylo jí 91 let. Narodila se v Chuchelné na sklonku roku 1928 a prožila proměny žití napříč generacemi, republikami, vládními režimy i vědou poznanými zákonitostmi. V roce 1983 založila v Československu vůbec první Anesteziologicko-resuscitační kliniku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. O mnoho let později, což není již tak obecně známo, byla v roce 2005 díky jejímu působení v úloze garanta ustanovena Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerově nemocnici v Praze Krči.

17.04.2020

Pro zaměstnance i pacienty v TN začal před časem fungovat tzv. Fresh Point a Rohlik Point. Díky této možnosti se v nemocnici rozšířila nabídka kvalitních a zdravých potravin, kterých není nikdy dost.

 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.