Novinky

16.08.2019

Thomayerova nemocnice – dříve tzv. Masarykovy domovy, má velmi pestrou a dlouholetou historii, která sahá až k začátkům vzniku samotného Československa. Zažila německý či ruský lazaret, pečovala např. o přeživší děti z Lidic a jako lékař zde pracoval politik MUDr. František Kriegel. V roce 2018 oslavila své 90. výročí a v současné době patří mezi největší zdravotnická zařízení v ČR, která zajišťuje zdravotní péči pro největší spádovou oblast v Praze. Ta čítá téměř 450 tisíc obyvatel Prahy 4 a z velké části i Středočeského kraje. Celkový počet lůžek je 1063 a z toho počet lůžek na JIP je 81. TN je nositelem mezinárodního certifikátu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem), uděleného WHO a UNICEF.

24.07.2019

K dnešnímu dni sleduje náš FCB profil neuvěřitelných 4077 lidí. 3911, to je zase počet lidí, který označil naše stránky jako - To se mi líbí.

23.07.2019

Thomayerova nemocnice upozorňuje, že z technických důvodů dojde k uzavření Oddělení dětské neurologie, a to ve dnech od 26. 7. (od 14 hod.) do 12. 8. 2019 (do 6 hod.).

19.07.2019

Thomayerova nemocnice oznamuje, že ve dnech od 19. 7. do 11. 8. 2019 dojde k dočasnému uzavření lůžkové části Dětského a dorostového detoxikačního centra z důvodu letních prázdnin.

17.07.2019

Celkem 47 lékařů a budoucích zdravotních sestřiček z Ukrajiny navštívilo v červnu Thomayerovu nemocnici. Jednalo se už o druhou akci tohoto typu a cílem bylo seznámit zahraniční kolegy např. se zdravotním a sociálním systémem v ČR nebo s podmínkami aprobačních zkoušek či s odbornou praxí v TN v rámci vybraných pracovišť nemocnice. Součástí přednášek bylo i téma kognitivního tréninku u seniorů, práce zdravotnického personálu či činnost sociálně-zdravotního pracovníka v nemocnici.

12.07.2019

Téměř 90 let slouží pacientům, jejich blízkým či zaměstnancům Thomayerovy nemocnice. Řeč je o nemocniční kapli, která byla postavena v letech 1931 až 1934 a jejím architektem byl Bohumír Kozák. Ten se při její stavbě inspiroval vršovickým kostelem sv. Václava od Josefa Gočára, který stojí na Čechově náměstí v Praze. Ke kapli patří samozřejmě poskytování duchovní péče, kterou v TN vykonává nemocniční kaplan Řehoř Jiří Žáček a jeho kolegyně Doubravka Vokáčová coby koordinátorka duchovní péče a zároveň kaplanka. Více o duchovní péči se dozvíte na webu TN.

04.07.2019

Oddělení hrudní chirurgie má od 1. června novou primářku. Stala se jí MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA, která tak nahradila dosavadního primáře doc. MUDr. Vladislava Hytycha, Ph.D. Ten nadále zůstává na oddělení, které mnoho let velmi úspěšně vedl.

04.07.2019

Od 1. července 2019 se stal novým primářem na Interní klinice 3. LF UK a TN MUDr. Zdeněk Antoš, který dosud působil jako vedoucí lékař Endoskopického centra kliniky.

03.07.2019

Pod záštitou České pneumologické a ftizeologické spol. (ČLS JEP), Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN a Oddělení hrudní chirurgie TN se v červnu konalo již tradiční XXIV. setkání pneumologů a zároveň také VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře. Cílem kongresu byla výměna nových poznatků a praxe mezi odborníky na léčbu např. tuberkulózy nebo bronchogenního karcinomu či novinky v oblasti pneumologie a intenzivní péče atd. Kongres zahájil doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel TN. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky TN a doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., primář Oddělení hrudní chirurgie TN se ujali předsednictví kongresu.

01.07.2019

Co dělat a jak se chránit před vysokými teplotami? Co nejlépe pomáhá a čemu se naopak vyvarovat, když člověka trápí nesnesitelné vedro? Thomayerova nemocnice Vám přináší užitečné rady.

 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.