ZŠ T.G.M. Mnichovice

Pilotní protikuřácký program pro děti základních škol
„ŠETŘI SVÉ PLÍCE“
ZŠ T.G.M. Mnichovice
4. ročník
5.-6. 12. 2018
zsmnichovice.cz

Před pilotním programem jsme pomocí anonymního dotazníkového šetření zjišťovali povědomí dětí o škodlivosti kouření. Na základě těchto výsledků jsme připravili interaktivní  přednášku, kde  jsme  informovali o možných zdravotních problémech spojených s kouřením. S ohledem na věkovou  skupinu posluchačů, a za podpory dětského psychologa byl tento projekt obohacen o hry zaměřené na tématiku škodlivosti kouření. Pomocí nácviku reálných situací v dětském světě jsme učili děti   “ŘÍCT „NE“ NABÍZENÉ CIGARETĚ“.

Tímto pilotním projektem jsme zmapovali povědomí dětí o škodlivosti kouření na zdraví člověka. Díky informacím z přednášky, diskusím a hrám s dětskými účastníky jsme rozšířili jejich povědomí nejen o škodlivosti  klasické cigarety, ale také o škodlivosti alternativních elektronických cigaret a zahřívaného tabáku. Dle výsledků z anonymního dotazníkového šetření po ukončení pilotního projektu byl tento program pro děti užitečný a plný nových informací.

Na základě tohoto pilotního programu chceme dále šířit osvětu vedoucí k prevenci proti kouření u dětí ve školním věku. Naším cílem ale není jen zaměření se na děti, které se projektu zúčastní, ale prostřednictvím těchto informovaných dětí chceme dále šířit osvětu v okruhu komunity, ve které děti žijí.


Ohlasy učitelů:

Dobrý den paní Martinů,
děkujeme, že jste přišla do naší třídy 4.D a přiblížila jste našim žákům problematiku, která se týká kouření.

Preventivní program se mi jevil jako velice přínosný. Myslím, že i žáci se dostatečně dozvěděli o úskalí, které kouření přináší. Přednáška byla dobře srozumitelná. Líbilo se mi, že děti si  mohly vyzkoušet konkrétní situace, které by je mohly potkat v reálném životě.

S pozdravem
Eliška Motlíková


 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.