Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

Jsme zpět na G1!


Pneumologická klinika patří k největším vysoce specializovaným plicním pracovištím v České republice. Vznikla v r. 2003 sloučením pneumologických oddělení v Krči, Prosečnici a Plicní kliniky Veleslavín. Pacientům poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v celém spektru plicních nemocí.


Profil kliniky

V rámci chorob dýchacího ústrojí se specializuje především na komplexní péči při léčbě bronchogenního karcinomu, onemocnění spojená s těžkou bronchiální obstrukcí vč. astma bronchiale, plicní choroby doprovázené poruchou imunitního systému, alergiemi, imunodeficitními a autoimunitními stavy. Dalším zaměřením pracoviště jsou závažné choroby pohrudnice a komplikace s nimi spojené, onemocnění plicního intersticia. Velká pozornost je věnována  infekčním plicním onemocněním včetně tuberkulózy a jejích rezistentních forem. Na klinice jsou soustředěna centra se spádem pro celou Českou republiku, a to centrum pro léčbu deficitu alfa 1-antitrypsinu a centrum pro léčbu multirezistentní tuberkulózy.

Součástí pracoviště je laboratoř pro komplexní funkční vyšetření dýchacího ústrojí včetně vyšetření dýchacích svalů.

Dalším pracovištěm je Centrum pro závislé na tabáku, které je určeno jak veřejnosti tak zaměstnancům.

Bronchoskopické pracoviště zajišťuje mimo svoji odbornou činnost i nepřetržitou 24 hodinovou bronchoskopickou službu v rámci Thomayerovy nemocnice a IKEM. Dále pracoviště zabezpečuje 24 hodinovou ambulantní péči.

Na klinice se provádějí specializovaná vyšetření a testy při rozhodování o přidělení přístroje k dlouhodobé domácí oxygenoterapii při závažných plicních chorobách.

Lékaři kliniky ve spolupráci s Klinikou hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN, Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN a Radiodiagnostickým oddělením rozhodují o diagnostických a operačních výkonech u pacientů s nejasným nebo závažným plicním onemocněním včetně operací pro plicní rakovinu. Všichni zaměstnanci kliniky kladou velký důraz na osobní přístup k pacientovi, respektování jeho požadavků a zajištění takové péče, která vede  ke spokojenosti nemocného a jeho rodiny.

Klinika je vyučujícím pracovištěm pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a školicím pracovištěm pro lékaře v rámci jejich postgraduální přípravy.

přijímací kancelář:
(poskytuje informace o umístění hospitalizovaných pacientů)
Po-Pá (6:00-14:30)
tel.: 261 082 277

recepce:
Po-Pá (6:30-15:00)
tel.: 261 082 187

ambulance:
Po-Pá (7:00-14:30)
tel.: 261 083 384


přednostka:
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
martina.koziarvasakova@ftn.cz
tel.: 261 082 372


primář:
MUDr. Luděk Stehlík
ludek.stehlik@ftn.cz
tel.: 261 083 822


vrchní sestra:
Mgr. Hana Dvořáková
hana.dvorakova@ftn.cz

tel.: 261 082 298


sekretariát kliniky:
asistentka přednostky
Ing. Beáta Poláková
beata.polakova@ftn.cz
tel.: 261 083 853

asistentka primáře
Renata Štilcová
renata.stilcova@ftn.cz
tel.: 261 083 822


umístění:
pavilon G1, K


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.