Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

POZOR !!!  Rekonstrukce pavilonu G1


ZMĚNA PROVOZU AKUTNÍ AMBULANCE !!!

platí od 30. 1. 2020

Akutní pohotovostní ambulance je
přestěhována na PAVILON B5 - 1. PATRO
.

Provoz 24 hodin denně.


PŘESTĚHOVÁNÍ AMBULANCÍ PRO OBJEDNANÉ PACIENTY !!!

platí od 7. 9. 2020

Všechny ambulance pro objednané pacienty jsou
(všeobecná plicní, pneumonkologická, bronchiální obstrukce,
alergologie a klinická imunologie, vyšetření plicních funkcí)

přestěhovány na PAVILON A1 - přízemí.

 Objednání do Pneumologické ambulance je možné
pouze v době od 13:00 do 15:30 hod.
Kontaktní tel. číslo:  261 083 384

Kontaktní e-mail pro lékaře k objednání pacientů
s pozitivním nálezem
ze screeningu karcinomu plic
a ke konziliárnímu vyšetření včetně distančního:

konzilium.pneumo@ftn.cz

Stručně popište požadavek a zajistěte přeposlání
radiologické dokumentace do systému PACS
Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Při požadavku na distanční konzilium prosíme také o uvedení
zdravotní pojišťovny pacienta a vaše IČZ.

Budete zpětně kontaktováni naší koordinátorkou.


PŘESTĚHOVÁNÍ BRONCHOSKOPICKÉHO SÁLU !!!

platí od 14. 9. 2020

Bronchoskopie jsou
přestěhovány na PAVILON B1 - přízemí.
(menší vchod v čele budovy s nájezdovou plošinou,
prosíme - zvoňte)


PŘESTĚHOVÁNÍ LŮŽKOVÝCH ČÁSTÍ !!!

Akutní lůžková část – 1.+2.+3. stanice je od 30. 1. 2020
přestěhována na PAVILON B5 - 1. patro.

Jednotka intenzivní péče je od 25. 9. 2020
přestěhována na PAVILON B1 - přízemí.

přijímací kancelář:
(poskytuje informace o umístění hospitalizovaných pacientů)
Po-Pá (6:00-14:30)
tel.: 261 082 277

recepce:
Po-Pá (6:30-15:00)
tel.: 261 082 187

ambulance:
Po-Pá (7:00-14:30)
tel.: 261 083 384


přednostka:
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
martina.koziarvasakova@ftn.cz
tel.: 261 082 372


primář:
MUDr. Luděk Stehlík
ludek.stehlik@ftn.cz
tel.: 261 083 822


vrchní sestra:
Mgr. Hana Dvořáková
hana.dvorakova@ftn.cz

tel.: 261 082 298


sekretariát kliniky:
asistentka přednostky
Ing. Beáta Poláková
beata.polakova@ftn.cz
tel.: 261 083 853

asistentka primáře
Renata Štilcová
renata.stilcova@ftn.cz
tel.: 261 083 822


umístění:
pavilon A1, B1, B5, K


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.