Vědecká rada

Složení vědecké rady FTN:


Předseda:
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN

Místopředseda:
prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
Urologická klinika 3. LF UK a FTN

Tajemnice:
RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.
náměstkyně pro vědu, výzkum, výuku a mezinárodní záležitosti


Interní členové:
MUDr. Klára Bořecká, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie

MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
Novorozenecké oddělení

MUDr. Petr Kolek
Gynekologicko-porodnické oddělení

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní klinika 3. LF UK a FTN

MUDr. Martina Langová
Oddělení lékařské genetiky

MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
Chirurgická klinika 1.LF UK a FTN

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN

MUDr. Martin Müller
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN

MUDr. Martin Prchlík
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN

prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FTN

MUDr. Luděk Stehlík
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN

MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.
Klinicko-farmakologická jednotka

MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA
Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN

MUDr. Jiří Vejmelka
Interní klinika 3. LF UK a FTN

MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Radiodiagnostické oddělení


Externí členové:
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy 2. LF UK

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
ředitel BIOCEV, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK, člen Učené společnosti

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.