Vědecká rada

Složení vědecké rady FTN:

Předseda:
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

Místopředseda:
prim. doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
Urologická klinika 3. LF UK a FTN

Tajemnice:
RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.
Oddělení vědy a výzkumu

Interní členové:
prim. MUDr. Klára Bořecká, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

prim. doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.
Oddělení klinické mikrobiologie

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN

prim. doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
Novorozenecké oddělení

prim. MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN

prim. MUDr. Petr Kolek
Gynekologicko-porodnické oddělení

prim. doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní klinika 3. LF UK a FTN

prim. MUDr. Martina Langová
Oddělení lékařské genetiky

MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
Chirurgická klinika 1.LF UK a FTN

doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN

prim. prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN

MUDr. Martin Prchlík
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FTN

MUDr. Zdeněk Rohan, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN

prim. MUDr. Luděk Stehlík
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN

MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.
Klinicko-farmakologická jednotka

MUDr. Jiří Vejmelka
Interní klinika 3. LF UK a FTN

prim. MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Radiodiagnostické oddělení

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN


Externí členové:

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy 2. LF UK

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Ředitel BIOCEV

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.