Publikační činnost

Nejvýznamnější vědecké výsledky a výstupy:

 • Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Bohm M, Christiaens T, Cifkova R, De Backer G, Dominiczak A, Galderisi M. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management ofarterial hypertension of the European Society ofHypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC)Journal of Hypertension. 2013;31(7):1281-357. IF 4,092, citací 2 242.
 • Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redon, J., Zanchetti, A., Boehm, M., Christiaens, T., Cifkova, R., De Backer, G., Dominiczak, A. and Galderisi, M., 2013. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. European heart journal, 34(28), pp.2159-2219.. IF 23,425, citací 1 989.
 • Kantorová, I., Lipská, L., Bělohlávek, O., Visokai, V., Trubač, M. and Schneiderová, M., 2003. Routine 18F-FDG PET preoperative staging of colorectal cancer: comparison with conventional staging and its impact on treatment decision making. Journal of Nuclear Medicine, 44(11), pp.1784-1788. IF 7,439, citací 148.
 • van der Zee, J., Gijselinck, I., Dillen, L., Van Langenhove, T., Theuns, J., Engelborghs, S., Philtjens, S., Vandenbulcke, M., Sleegers, K., Sieben, A., Matej, R, Parobkova, E and Bäumer, V., 2013. A pan‐European study of the C9orf72 repeat associated with FTLD: geographic prevalence, genomic instability, and intermediate repeats. Human mutation34(2), pp.363-373. IF 5,359, citací 117.
 • Vašáková M., Kuběna P., Stehlík L., Průmyslový vzor - Biodegradabilní tracheální stent, 2015, https://isdv.upv.cz/webapp/WEBAPP.vzs.det?xprim=10045325&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=stent
 • Raghu, G., van den Blink, B., Hamblin, M.J., Brown, A.W., Golden, J.A., Ho, L.A., Wijsenbeek, M.S., Vasakova, M., Pesci, A., Antin-Ozerkis, D.E. and Meyer, K.C., 2018. Effect of Recombinant Human Pentraxin 2 vs Placebo on Change in Forced Vital Capacity in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Randomized Clinical Trial. JAMA319(22), pp.2299-2307. IF 47.661, citací 1.
 • Günther, G., Lange, C., Alexandru, S., Altet, N., Avsar, K., Bang, D., Barbuta, R., Bothamley, G., Ciobanu, A., Crudu, V., Polcova, V and Danilovits, M., 2016. Treatment outcomes in multidrug-resistant tuberculosis. New England Journal of Medicine375(11), pp.1103-1105. IF 79,258, citací 20.
 • Ridker, P.M., Everett, B.M., Thuren, T., MacFadyen, J.G., Chang, W.H., Ballantyne, C., Fonseca, F., Nicolau, J., Koenig, W., Anker, S.D., Cifkova R and Kastelein, J.J., 2017. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. New England Journal of Medicine377(12), pp.1119-1131. IF 79,258, citací 342.
 • Stocker, M., van Herk, W., el Helou, S., Dutta, S., Fontana, M.S., Schuerman, F.A., van den Tooren-de, R.K., Wieringa, J.W., Janota, J., van der Meer-Kappelle, L.H. and Moonen, R., 2017. Procalcitonin-guided decision making for duration of antibiotic therapy in neonates with suspected early-onset sepsis: a multicentre, randomised controlled trial (NeoPIns). The Lancet390(10097), pp.871-881. IF 53,254, citací 8.
 • Konference „European Network for Translational Research in Children’s and Adult Interstitial Lung Disease (ENTeR-chILD)“ v Praze, 1.– 3. 11. 2017, pořadatel prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.


Kompletní seznam publikací a jiných výsledků vědeckých pracovníků Fakultní Thomayerovy nemocnice je uveden ZDE, pod tvůrcem výsledku: Thomayerova nemocnice.


Počet vědeckých výsledků uplatněných v letech 2010-2017
dle jednotlivých oborů
FD - Onkologie a hematologie 247
FC - Pneumologie 245
FP - Ostatní lékařské obory 220
FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie 167
FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy 152
FJ - Chirurgie včetně transplantologie 80
FG - Pediatrie 61
EB - Genetika a molekulární biologie 15
FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 13
FI - Traumatologie a ortopedie 11
FF - ORL, oftalmologie, stomatologie 9
FK - Gynekologie a porodnictví 8
FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 8
FR - Farmakologie a lékárnická chemie 7
FE - Ostatní obory vnitřního lékařství 7
AN - Psychologie 5
CE - Biochemie 3
EE - Mikrobiologie, virologie 3
EI - Biotechnologie a bionika 2
FL - Psychiatrie, sexuologie 2
BG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače 1
GM - Potravinářství 1
AO - Sociologie, demografie 1
Celkový součet 1268

Nejvýznamnější ocenění za výsledky VaV:

 • Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010 - tým prof. MUDr. Renaty Cífkové, CSc.
 • Cena veřejnosti za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010 - tým prof. MUDr. Renaty Cífkové, CSc.
 • Cena předsednictva České lékařské společnosti JEP za nejlepší knižní publikace 2011 - prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
 • Discowery Award 2014 a oblast inovací - MUDr. Luděk Stehlík
 • Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2015 - tým prof. MUDr. Renaty Cífkové, CSc.
 • Cena Inovace roku 2015 - ELLA-BD Stent tracheální - prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.