Ph.D. studium

Ph.D. studenti Fakultní Thomayerovy nemocnice

Dle oborů studia

Experimentální chirurgie 12 studentů
Biologie a patologie buňky 7 studentů
Biochemie a patobiochemie 4 studenti
Preventivní medicína 4 studenti
Imunologie 4 studenti
Klinická mikrobiologie 2 studenti
Fyziologie a patofyziologie člověka 3 studenti
Farmakologie a toxikologie 1 student
Filozofie 1 student
Psychologie 1 student
Fyziologie a patofyziologie 1 student
Neurovědy 1 student
Biomedicínská a klinická technika 1 student
Chirurgie 1 student
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1 student

 

Dle fakult

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 12 studentů
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 7 studentů
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 4 studenti
UO, Brno - FVZ, Hradec Králové 4 studenti
LF Univerzity Komenského, Bratislava 4 studenti
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2 studenti
ČVUT, Praha - FBMI, Kladno 3 studenti

 

Školitelé Ph.D. studia ve Fakultní Thomayerově nemocnici dle oborů

Experimentální chirurgie
  Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN 3 školitelé
  Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN 2 školitelé
  Urologická klinika 3. LF UK a FTN 1 školitel
  Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN 1 školitel
  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN 1 školitel
 
Fyziologie a patofyziologie člověka
  Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN 1 školitel
  Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN 1 školitel
  Novorozenecké oddělení 1 školitel
  Interní klinika 3. LF UK a FTN 1 školitel
 
Zobrazovací metody v lékařství
  Radiodiagnostické oddělení 1 školitel
  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN 1 školitel
 
Imunologie
  Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN 2 školitelé
 
Neurovědy
  Neurologická klinika 3. LF UK a FTN 1 školitel
  
Biochemie a patobiochemie
  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN 1 školitel
 
Biologie a patologie buňky
  Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN 1 školitel
 
Klinická onkologie a radioterapie
  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN 1 školitel
 
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN 1 školitel

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.