Sponzorské dary

Vážení klienti a návštěvníci Pneumologické kliniky,

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN je největším vysoce specializovaným plicním pracovištěm v České republice, poskytujícím komplexní péči v oboru plicního lékařství.

Naše vybavení i erudice umožňuje péči o pacienty se všemi onemocněními plic. Pro některá onemocnění, na jejichž diagnostiku, léčbu a výzkum se soustřeďujeme, jsme konsultačním a nadregionálním pracovištěm pro celou Českou republiku.


Mezi superkonsiliární a specializované oblasti naší činnosti patří hlavně:

  1. Onemocnění spojená s  bronchiální obstrukcí- chronická obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, deficit alfa-1- antitrypsinu
  2. Intersticiální plicní nemoci – plicní fibróza a příbuzné stavy
  3. Nemoci pohrudnice a komplikace s nimi spojené
  4. Plicní choroby doprovázené poruchou imunitního systému, alergiemi, imunodeficitními a autoimunitními stavy
  5. Tuberkulóza včetně jejích rezistentních forem a jiné mykobakteriózy
  6. Plicní nádory
  7. Intenzivní péče

Kromě lůžkové části máme i rozsáhlý ambulantní trakt kliniky, který poskytuje péči nemocným s akutními problémy a v rámci specializovaných ambulancí i klientům s řadou chronických onemocnění plic a imunitního systému.

Ambulantní trakt je složen ze specializovaných ambulancí, laboratoře pro komplexní funkční vyšetření a bronchoskopického pracoviště.

V rámci mezioborové spolupráce zajišťujeme pro naše pacienty i operační a komplexní onkologickou péči včetně chemoterapie a radioterapie.

Snažíme se pro naše pacienty a klienty zabezpečovat profesionální a kvalitní lékařskou i ošetřovatelskou péči. Jednoznačným naším krédem je kromě vysoké profesionality poskytovaných služeb i lidský a vlídný přístup personálu k našim klientům, pacientům.

Nedílnou součástí naší péče o klienty je kvalita prostředí a vybavení našeho pracoviště. Platby ze zdravotních pojišťoven někdy ani nepokryjí náklady na samotné výkony v rámci zdravotní péče a vůbec nelze počítat s tím, že bychom za ně mohli pracoviště zvelebovat a dovybavovat. Řadu drobných i větších úprav interiéru a nákupu přístrojů proto zakupujeme z Vašich darů. Tak nám pomáháte, abychom se o Vás a Vaše bližní mohli i v budoucnu kvalitně starat v dobře vybaveném a příjemném prostředí.

Pokud tedy jste s naší péčí spokojeni, prosíme o zvážení jakéhokoli poskytnutí finančního nebo věcného daru dle Vašeho uvážení a možností. Dar můžete vázat účelově, případně i na konkrétní oddělení, se kterým jste byli spokojeni. Předem za Vaši štědrost děkujeme.

Bližší informace získáte u vrchní sestry Mgr. Hany Dvořákové a u paní asistentky Renaty Štilcové na sekretariátu naší kliniky v pavilonu G1.

Sponzorský účet Pneumologické kliniky, variabilní symbol a vzory smluv najdete na stránce Informace pro sponzory.

Děkujeme

 

Za personál kliniky:
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka kliniky
Mgr. Hana Dvořáková, vrchní sestra kliniky

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.