Nahlížení pacientem do zdravotnické dokumentace uložené v ústřední spisovně FTN/spisovně pracoviště

  1. Pacient podá písemnou žádost přednostovi/primáři příslušného kliniky/oddělení FTN.
  2. Před nahlédnutím prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii, příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předloží písemné pověření.
  3. Pacientovi je poskytnuta úplná dokumentace.
  4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách kliniky/oddělení za přítomnosti určeného zaměstnance kliniky/oddělení, v dohodnutém čase.
  5. Termín splnění žádosti do 15 pracovních dnů od jejího obdržení.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.