Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého

  1. Žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává na Právní oddělení FTN.
  2. Nahlížet do dokumentace zemřelého je možné pouze v případě, že pacient nevyslovil, resp. není zaznamenán jeho zákaz poskytovat informace osobám blízkým.
  3. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je FTN povinna umožnit také osobám, které za svého života pacient určil záznamem ve zdravotnické dokumentaci.
  4. Je-li stanovisko Právního oddělení k nahlédnutí do dokumentace kladné, umožní nahlédnutí do zdravotnické dokumentace přednosta/primář kliniky/oddělení, v dohodnutém čase.
  5. Před nahlédnutím do dokumentace prokáže blízká osoba nebo osoba určená za života pacienta záznamem v dokumentaci svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií.
  6. FTN je povinna zajistit, aby se blízká osoba, nebo osoba určená ve zdravotnické dokumentaci za života pacienta nedozvěděla informace o třetích osobách.
  7. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách kliniky/oddělení za přítomnosti určeného zdravotnického pracovníka kliniky/oddělení.
  8. Žádosti se vyhoví nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího doručení přednostovi/primáři kliniky/oddělení.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.