Nahlížení do zdravotnické dokumentace osobami určenými pacientem

  1. Souhlas pacienta s nahlížením do zdravotnické dokumentace jím určeným osobám je vždy součástí záznamů ve zdravotnické dokumentaci. V případě, že pacient určí tuto osobu dodatečně, je nutné předložit  souhlas pacienta s jeho ověřeným podpisem.
  2. Osoba určená pacientem podá písemnou žádost přednostovi/primáři oddělení, která obsahuje také rodné číslo pacienta, do jehož dokumentace bude tato osoba nahlížet. V případě, že žádost rodné číslo neobsahuje, je možné zjistit, zda tato osoba rodné číslo pacienta zná,
    a skutečnost doplnit do žádosti na počátku nahlížení do zdravotnické dokumentace. Pokud tato osoba rodné číslo pacienta nezná, je nutné v celé zdravotnické dokumentaci zamezit jeho přečtení.
  3. Před nahlédnutím do dokumentace prokáže osoba určená pacientem svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii.
  4. FTN je povinna zajistit, aby se oprávněná osoba určená pacientem nedozvěděla informace o třetích osobách.
  5. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách kliniky/oddělení za přítomnosti určeného zaměstnance kliniky/oddělení, v dohodnutém čase.
  6. Termín splnění žádosti do 15 pracovních dnů od jejího obdržení.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.