Zaměstnanci - kontakty

Primářka lékařka  analytik - zástupce vedoucího
MUDr. Klára Bořecká MUDr. Jana Rosie Dvořáková Mgr. Rada Hadžiosmanovič
klara.borecka@ftn.cz jana.granatova@ftn.cz rada.hadziosmanovic@ftn.cz
261 082 487 261 082 468 261 082 530
likvor, SLP, preanalytická fáze, certifikace, kostní markery, tumorové markery, paraproteinémie paraproteinémie, proteinurie, nutrice, funkce ledvin, preanalytická fáze, certifikace imunochemie

analytik analytik lékařka
RNDr. Rudolf Beneš Mgr. Miloslava Vítovcová MUDr. Iva Pospíšilová
rudolf.benes@ftn.cz miloslava.vitovcova@ftn.cz iva.pospisilova@ftn.cz
261 083 330 261 083 330 261 083 876
úsekový chemik kloubní punktát, močové konkrementy, močová laboratoř, SLP, metrologie acidobazická rovnováha

vedoucí laborantka správce dokumentace supervizor sítě glukometrů a POCT analyzátorů ABR
Eva Šafaříková  Mgr. Zuzana Pavlová Věra Štěpánková
eva.safarikova@ftn.cz zuzana.pavlova@ftn.cz vera.stepankova@ftn.cz

261 082 561
261 082 435 261 083 572

analytik  lékařka manažer kvality 
RNDr. Veronika Kremláčková MUDr. Dominika Čápová RNDr. Karla Možná Bednářová 
veronika.kremlackova@ftn.cz dominika.capova@ftn.cz karla.bednarova@ftn.cz
261 083 211 739 684 702
farmakologická analýza farmakologická interpretace, konzultace přednostně mezi 13:00 - 15:00