Kvalita práce

Oddělení klinické biochemie

  • od r. 2007 pracovištěm akreditovaným pro výuku v oblasti specializované vzdělávací a doplňkové odborné praxe.
  • od r. 2011 certifikováno podle norem NASKL – audit I.
  • od r. 2013 certifikováno podle norem NASKL – audit II.

Vedle zavedeného systému vnitřní kontroly kvality je správná laboratorní práce OKB garantována rovněž úspěšnou účastí v kontrolních systémech externího hodnocení kvality různých poskytovatelů (SEKK, INSTAND, SZÚ).

OKB zajišťuje technickou správu a kontrolu kvality a spolehlivosti měření jednotné sítě glukometrů AccuCheck Inform II a sítě analyzátorů ABR Radiometer v rámci FTN.


Laboratoř oddělení je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Laboratoř splňuje podmínky Auditu II NASKL v souladu s normou ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – požadavky na kvalitu a způsobilost“.

Vedle zavedeného systému vnitřní kontroly kvality je správná laboratorní práce garantována rovněž úspěšnou účastí v kontrolních systémech externího hodnocení kvality různých poskytovatelů kontrolních cyklů (např.: SEKK, IEQAS, DGKL, Instand, RfB).

Certifikáty auditů a externí kontroly kvality jsou dostupné na vyžádání na Úseku laboratorních metod FTN.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.