Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu pro všechna oddělení FTN; specializovaná vyšetření zajišťuje i pro externí odborné lékaře a jiná zdravotnická zařízení. Dále poskytuje služby konzultační v oblasti indikace a interpretace biochemických vyšetření.

Oddělení klinické biochemie se aktivně podílí na řešení výzkumných studií, na zavádění nových vyšetřovacích a hodnotících postupů.

OKB zajištuje nepřetržitý provoz, provádí 193 metod rutinních a 93 metod statimových. Denně OKB vyšetří 600 – 800 vzorků.


OKB poskytuje

 • základní biochemická vyšetření (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály),
 • specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních markerů, kardiomarkerů, markerů hepatitid, vyšetření funkce štítné žlázy a přítomnost autoprotilátek proti ŠŽ, vyšetření parametrů vnitřního prostředí, typizace proteinurie, typizace monoklonálního paraproteinu a dysproteinémií, včetně koncentrace volných lehkých řetězců, vyšetření močových konkrementů, kloubního punktátu, vyšetření frakcí hemoglobinu, vitaminu D, aktivního vitamínu B12 a dalších vyšetření v různých biologických materiálech),
 • specializovaná vyšetření mozkomíšního moku (specifické proteiny),
 • specializovaná vyšetření v rámci výzkumných studií,
 • terapeutické monitorování léčiv (TDM) – zahrnuje stanovení koncentrací léků a jejich metabolitů v tělních tekutinách, farmakokinetickou analýzu a farmakologickou interpretaci výsledků,
 • konzultační a interpretační služby v oblasti klinické biochemie, včetně specializovaných vyšetření (dysproteinémie a monoklonální gamapatie,  nutriční stav, proteinurie, acidobazická rovnováha, vyš. likvoru, vyš. moč. konkrementů aj.) a v oblasti klinické farmakologie (volba léčiv a jejich kombinací se zřetelem na možné interakce, interpretace abnormálních odpovědí na podání léčiv nebo jejich kombinací, konzultace při léčení, předávkování nebo otrav léčivy),
 • zavádění nových vyšetření v souladu s požadavky klinických pracovišť a nejnovějšími poznatky v oboru,
 • výuku v oblasti některých specializovaných vyšetření,
 • publikační a přednáškovou činnost v oblasti specializovaných vyšetření,
 • vyšetření pro samoplátce dle platného ceníku,
 • komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

kontakt:
biochemie@ftn.cz
tel.: 261 083 572


primářka:
MUDr. Klára Bořecká, Ph. D.
klara.borecka@ftn.cz
tel.: 261 082 487


vedoucí laborantka:
Hana Tesková
hana.teskova@ftn.cz
tel.: 261 082 561


umístění:
pavilon H


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.