Informace pro dárce

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku 18 - 65 let, má v ČR platné zdravotní pojištění a neprodělal žádnou závažnou chorobu, která by ho vylučovala z dárcovství krve - viz POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE. Při pochybnostech nabízíme možnost konzultace s naším lékařem (darci@ftn.cz, popř. telefon 261082436). Odběry krve provádíme v pondělí až pátek 7:15 – 10:00  hodin.

Intervaly mezi odběry

Minimální interval mezi dvěma odběry je stanoven v TN na 10 týdnů a zároveň celkový počet odběrů provedených v průběhu 12 měsíců (v běžném, nikoli kalendářním roce) nesmí přesáhnout u mužů 5 a u žen 4 odběry.

Doporučujeme tedy dodržovat mezi jednotlivými odběry odstup nad 10 týdnů mužům a cca 3 měsíce (tj. 12 – 13 týdnů) ženám.

Chcete darovat plazmu?

Tranfuzni odd. zahajuje program přístrojových plazmaferéz (podrobnosti zde).

Rezervační systém pro plazmaferézu

Ke stažení (.pdf):