Informace o pregraduálním a postgraduálním vzdělávání

Oddělení lékařské genetiky TN je klinickým pracovištěm Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK. Zajišťuje ve své ambulanci klinické stáže pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství na 3. LF UK. Zaměstnanci Oddělení lékařské genetiky TN přednášejí v 5. ročníku v rámci kurzu „Klinická genetika“ na seminářích a v 6. ročníku jsou přísedícími za genetiku u státních rigorózních zkoušek z pediatrie.

Kontakty na vyučující:
Odb. as. MUDr. Martina Langová, Ph.D.
tel.: 261 083 760, e-mail: martina.langova@ftn.cz

MUDr. Vladimír Gregor
tel.: 261 083 636, e-mail: vladimir.gregor@ftn.cz

MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.
tel.: 261 083 760, e-mail: antonin.sipek@ftn.cz


Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Oddělní lékařské genetika TN akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu II. typu v oboru „Lékařská genetika“ do 22. 2. 2023.

Kontakty na školitele:
prim. MUDr. Martina Langová, Ph.D.
tel.: 261 083 760, e-mail: martina.langova@ftn.cz

MUDr. Vladimír Gregor
tel.: 261 083 636, e-mail: vladimir.gregor@ftn.cz


Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Oddělní lékařské genetika TN akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická genetika“ s platností do 31. 7. 2022.

Kontakty na školitele:
garantem oboru je RNDr. Renáta Kejkulová
tel.: 261 083 619, e-mail: renata.kejkulova@ftn.cz

Lektoři:
RNDr. Iva Hazdrová, e-mail: iva.hazdrova@ftn.cz
Ing. Hana Šulcová, e-mail: hana.sulcova@ftn.cz
Mgr. Jana Tajtlová, e-mail: jana.tajtlova@ftn.cz


Pozn.: Pracoviště nemá akreditaci pro školení zdravotních laborantů.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.