Informace o pregraduálním a postgraduálním vzdělávání

Oddělení lékařské genetiky FTN je klinickým pracovištěm Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK. Zajišťuje ve své ambulanci klinické stáže pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství na 3. LF UK. Zaměstnanci Oddělení lékařské genetiky FTN přednášejí v 5. ročníku v rámci kurzu „Klinická genetika“ na seminářích a v 6. ročníku jsou přísedícími za genetiku u státních rigorózních zkoušek z pediatrie.

Kontakty na vyučující:
Odb. as. MUDr. Martina Langová, Ph.D.  martina.langova@ftn.cz
tel.: 261 083 760
 
MUDr. Vladimír Gregor vladimir.gregor@ftn.cz
tel.: 261 083 636
 
MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. antonin.sipek@ftn.cz
tel.: 261 083 760

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Oddělní lékařské genetika FTN akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu II. typu v oboru „Lékařská genetika“ do 22. 2. 2023.

Kontakty na školitele:
prim. MUDr. Martina Langová, Ph.D.  martina.langova@ftn.cz
tel.: 261 083 760
 
MUDr. Vladimír Gregor vladimir.gregor@ftn.cz
tel.: 261 083 636

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Oddělní lékařské genetika FTN akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická genetika“ s platností do 31. 5. 2027.

Kontakty na školitele:
RNDr. Renáta Kejkulová  renata.kejkulova@ftn.cz
garant oboru tel.: 261 083 619
 
Lektoři:
RNDr. Iva Hazdrová iva.hazdrova@ftn.cz
Mgr. Jana Tajtlová jana.tajtlova@ftn.cz

Pozn.: Pracoviště nemá akreditaci pro školení zdravotních laborantů.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.