Administrativa

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59
přijme:

13.03.2018

přijme na základě konkursního řízení