Administrativa

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59
přijme:

01.11.2017

přijme na základě konkursního řízení