Zapojení Fakultní Thomayerovy nemocnice do Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění (ERN)

European Reference Networks (ERNs) jsou virtuální sítě evropských center. Jejich cílem je řešit komplexní nebo vzácná onemocnění a stavy, které vyžadují vysoce specializovanou léčbu.

Sítě ERN umožňují společné projekty, organizaci vzdělávacích akcí, přípravu standardů i projednávání vzácných případů pacientů poradní skupinou lékařských specialistů.

Členství v ERN je prestižní záležitostí, podmíněné prokázanou léčebnou a výzkumnou aktivitou v dané oblasti. Více informací o ERN lze nalézt na stránkách Evropské komise.


Pracoviště FTN jsou od 1. 1. 2022 zapojené do dvou expertních sítí.

EURACAN: ERN pro oblast vzácných nádorových onemocnění – za FTN je zapojena Onkologická klinika 1. LF UK a FTN: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., a MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.

eUROGEN: ERN pro oblast vzácných urologenitálních onemocnění – za FTN je zapojena Urologická klinika 3. LF UK a FTN a Onkologická klinika 1. LF UK a FTN: prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. a doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

V obou případech je oblastí excelence diagnostika a komplexní léčba testikulárních a extragonadálních germinálních nádorů mužů. Centra kromě toho poskytují poradenství jak jiným lékařům či zdravotnickým zařízením, tak přímo pacientům.


FTN je již dvě desetiletí spolu s Masarykovým onkologickým ústavem jedním ze dvou referenčních center pro léčbu nádorů varlat v České republice. Ošetřujeme a konzultujeme rutinní i těžké případy a těmto pacientům poskytujeme komplexní péči, mimo jiné záchranné režimy a chirurgické výkony včetně (ve spolupráci s IKEM) retroperitoneálních výkonů vyžadujících ošetření velkých cév. Ročně ošetříme 60-100 nových pacientů s tímto vzácným nádorem a poskytujeme sledování přibližně 800 pacientům, kteří prodělali nádor varlat v minulosti. Probíhá u nás několik projektů týkajících se genetiky a biologie germinálních nádorů varlat a poruch plodnosti po onkologické léčbě. Pracoviště FTN rozvíjí mezinárodní výzkumnou spolupráci v této oblasti a aktivně publikují původní i přehledové odborné práce.


Pro onkourologii funguje každý týden multidisciplinární tým.

  • Chirurgické výkony: radikální orchiektomie, parciální orchektomie, retroperitoneální chirurgie
  • Lékařská onkologie: chemoterapie včetně režimu první linie a záchranných režimu
  • Podpůrná péče: endokrinní terapie, podpora plodnosti
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.