TBC

Urogenitální tuberkulóza

Urogenitální tuberkulóza je po plicní formě druhou nejčastější formou tuberkulózy. V současné době je urogenitální tuberkulóza v České republice relativně vzácnou formou tuberkulózy, s přibývající migrací obyvatelstva však získává stále více na důležitosti. Vyšší výskyt ve světě je zaznamenáván v oblastech s vysokou incidencí plicní TB, zvláště je-li pozdě nasazené nebo nedostatečně kontrolovaná antituberkulotická léčba. Může postihovat ledviny, močové cesty, močový měchýř a mužský i ženský genitál.

Naše pracoviště bylo výborem České urologické společnosti ČLS JEP v roce 2008 jmenováno Národním centrem pro léčbu urogenitální tuberkulózy vzhledem ke skutečnosti, že se v našem zdravotnickém zařízení nachází největší pracoviště v České republice, které se zabývá léčbou tuberkulózy – Pneumologická klinika 1. Lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Pneumologická klinika disponuje všemi diagnostickými metodami a spolupracuje s nejlepšími laboratorními institucemi, ve kterých diagnostika tuberkulózy probíhá. Rovněž má k dispozici všechny léčebné modality, včetně neregistrovaných léčiv a speciálního samostatného pavilonu určenému k léčbě obzvláště závažných forem tuberkulózy.

Naše pracoviště s Pneumologickou klinikou spolupracuje při léčbě všech případů urogenitální tuberkulózy (v České republice přibližně 10 – 20 pacientů za rok). K tomu jsou na našem pracovišti vytvořeny adekvátní prostorové podmínky – izolované pokoje jak na standardním oddělení, tak na jednotce intenzivní péče a adekvátně vybavený operační sál.


Vylučovací urografie: Kontrastní látkou se plnící
TB kaverna levé ledviny komunikující
s dutým systémem

CT vyšetření: Na transverzálním řezu jsou patrné
mnohočetné kaverny levé ledviny
 


Vylučovací urografie: TB striktura pravého distálního
močovodu a TB močového měchýře vysokého stádia
s těžkou malformací tvaru a redukcí jeho kapacity

Vylučovací urografie: Autoamputace ledviny – těžce
malformovaný dutý systém a parenchym levé afunkční
ledviny, vyplněny kalcifikovanými kaseózními hmotami


Nativní nefrogram: TB kalcifikace obou ledvin
 

Preparát levé ledviny: TB ledviny – kaverna vyplněna
kaseózními hmotami


Preparát levé ledviny: TB ledviny – ložiska kaseózních
hmot a fibrózy v centrální oblasti a pseudocysty vzniklé
v periferní oblasti ledviny

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.