Příjem do nemocnice

 • Přijetí pacienta na lůžkové oddělení provádí lékař určený primářem oddělení nebo lékař konající pohotovostní zdravotnickou službu.
 • Není-li možný příjem pacienta na oddělení pro nedostatek místa, zajistí přijímající lékař telefonicky nebo jiným způsobem hospitalizaci na jiném oddělení stejné odbornosti/jiné odbornosti či v jiném zdravotnickém zařízení.
 • Při příjmu je pacient vyšetřen lékařem, který určí plán léčebné péče a který je pacient povinen dodržovat. Lékařem je pacient náležitě a srozumitelně seznámen s individuálním léčebným postupem, plánovaným vyšetřením, případně operací. Společně s lékařem vyplní formulář „Informovaný souhlas s hospitalizací“, ve kterém svým podpisem udělí souhlas s poskytnutím zdravotních služeb. V případě plánovaného invazivního výkonu /vyšetření se vyplní formulář „Informovaný souhlas s konkrétním výkonem“. Potvrzení pracovní neschopnosti pacientovi vystaví přijímající lékař. Pacient věnuje všem poskytnutým informacím náležitou pozornost.
 • Přijímající sestra seznámí pacienta s Vnitřním řádem konkrétního oddělení/kliniky a provozem oddělení. Po uložení na lůžko vyplní sestra s pacientem dle standardu dokumentaci a provede vše, co je nezbytné při přijmu pacienta.
  Sestra umožní pacientovi uložit osobní věci a informuje pacienta o úschově cenných věcí. Místem určeným k odkládání finanční hotovosti, cenných věcí a osobních věcí větší hodnoty je trezor (úschova) kliniky/oddělení, kde je pacient hospitalizován.
  FTN doporučuje pacientům, aby u sebe během hospitalizace neměli větší finanční částky, cenné věci, kreditní karty, šperky a jiné osobní věci větší hodnoty. Pokud si pacient výše uvedené věci i přes možnost uložení nechá u sebe, FTN za ně neručí.
  Soukromý přenosný přehrávač, TV, notebook a jiné elektrospotřebiče můžete na oddělení používat pouze po dohodě se staniční sestrou. Spotřebič musí být II. třídy (izolovaný) dle ČSN EN 61140 ed. 2 a jeho příkon nesmí přesáhnout 100 W (nabíječky pro telefony, počítače, audio technika), nesmí být poškozen a nesmí být zdrojem jakéhokoliv rušení. Za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem těchto spotřebičů nese pacient plnou zodpovědnost.
  FTN neručí za přinesenou spotřební elektroniku.
 • Je zakázáno vnášet do nemocnice jakékoliv zbraně, střelivo a nebezpečné látky. Při zjištění střelné zbraně bude přivolána Policie ČR.
 • V případě, že si pacient přinese léčivé přípravky, potravinové doplňky, je povinen to oznámit zdravotnickému personálu. Vnesené přípravky budou pacientovi odebrány a uschovány mimo dosah. Při propuštění budou pacientům vráceny. Pokud vnesené přípravky do úschovy pacient neodevzdá, může být postupováno jako při nedodržování navrženého individuálního léčebného postupu (možnost ukončení péče o pacienta). Případné požívání vnesených potravin je třeba konzultovat s nutričními terapeuty, kteří jsou dostupní na každém oddělení. Doporučuje se po dobu hospitalizace potraviny na oddělení/kliniku nevnášet.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.