Překlad a propuštění z nemocnice

V průběhu hospitalizace může být pacient přeložen na jiné oddělení, do jiného zdravotnického či sociálního zařízení, a to z důvodu:

  • změny zdravotního stavu, vyžadující změnu typu léčby (resuscitační, intenzivní, standardní, rehabilitační, lázeňská, následná péče, aj.), nutnosti provedení vyšetření či výkonu, který na stávajícím místě hospitalizace není možné provést,
  • ze sociálních důvodů,
  • na žádost pacienta/žádost zákonného zástupce.

O nutnosti překladu je pacient náležitě informován.

Z lůžkového oddělení je pacient propuštěn:

  • po skončení léčebného/vyšetřovacího procesu,
  • na vlastní žádost nebo žádost zákonného zástupce,
  • při nedodržování navrženého individuálního léčebného postupu.

O propuštění je pacient náležitě informován. V případě nutnosti zajištění sociální péče, na základě indikace lékaře kontaktuje lékař/sestra sociálního pracovníka FTN.

Při propuštění pacient obdrží propouštěcí zprávu, eventuálně předběžnou propouštěcí zprávu, dále recepty, případně nezbytné léky na 3 dny po propuštění.

Pokud pacient opustí FTN bez vědomí ošetřujícího personálu, bude informována Policie ČR.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.