Hospitalizace

Po dobu pobytu o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, vedených ošetřujícím lékařem, který určuje vyšetřovací a léčebný postup. Je Vám doporučeno dbát následujících rad a pokynů:

 • V průběhu lékařských a ošetřovatelských vizit může být narušeno Vaše právo na ochranu soukromí vztahující se na informace o mém zdravotním stavu.
 • Při poskytování zdravotní péče ve FTN jste povinen/na dodržovat léčebný režim, řídit se tímto Domácím řádem, uhradit cenu služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, pravdivě informovat ošetřující personál o svém zdravotním stavu, dosavadní léčbě a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče.
 • Ve Fakultní Thomayerově nemocnici funguje Centrum podpůrné péče, které poskytuje psychosociální podporu pacientům, prostřednictvím např. dobrovolníků, canisterapeutů, profesionálních herních terapeutů, apod. Tyto služby jsou poskytovány zdarma a můžete o ně sám/sama požádat, přijmout je nebo odmítnout.
 • V průběhu hospitalizace je zakázáno požívat alkohol, drogy a v odůvodněných případech jste povinen/na absolvovat vyšetření za účelem prokázání, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Kouření je v nemocnici zakázáno.
 • Při přijetí na oddělení, budete pro svoji ochranu po dobu pobytu označen/a identifikačním náramkem.
 • V průběhu hospitalizace jste povinen/a udržovat čistotu a pořádek.
 • Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, budete požádáni o její úhradu.
 • Používání elektrických spotřebičů (rádio, magnetofon,…), s výjimkou elektrických holicích strojků, musí povolit staniční sestra oddělení.
 • V případě vzniku požáru nebo jiné nepředvídané situaci zachovejte klid a řiďte se pokyny zaměstnanců.
 • Pokud máte smyslové nebo tělesné postižení, které vyžaduje přítomnost psa se speciálním výcvikem (vodícího nebo asistenčního), můžete jej mít za určitých podmínek u sebe. Bližší informace Vám poskytne staniční sestra oddělení/kliniky.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.