Příjem a následný pobyt na oddělení

Pacienti jsou k hospitalizaci plánovaně přijímáni na základě požadavků nemocničních pracovišť či terénních lékařů. Po předkladu nemocného na lůžko provede sestra základní pohovor a vyšetření EKG, zkontroluje stav kůže a zhodnotí případné defekty. Poté proběhne vyšetření pacienta lékařem včetně měření fyziologických funkcí a úvodní pohovor se staniční sestrou. Nutriční terapeutka, fyzioterapeut či ergoterapeut a mentorka kognitivních funkcí navštíví nově přijatého nemocného v den přijetí, nejpozději následující den po přijetí, a provede potřebná vyšetření v rámci své kvalifikace.

Zdravotně sociální pracovnice provede sociální šetření s pacientem pokud je indikováno ošetřujícím lékařem. V průběhu hospitalizace poskytuje sociální servis pacientům i příbuzným.

Pracovnice kanceláře zajišťuje způsob nakládání s důchodem a zajišťuje plnou moc k těmto úkonům. Pokud je pacient svéprávný, veškerá manipulace s cennostmi i penězi podléhá výhradně jeho přání.

Šatstvo a osobní předměty má pacient možnost uložit do skříňky a nočního stolku, který má přidělen na pokoji. Cennosti (větší obnos peněz, šperky, doklady, klíče, apod.) má pacient možnost uložit do trezoru oddělení, který se nachází na pavilonu B5, 2.patro. Pracovnice kanceláře přebírá proti potvrzení cennosti a ukládá je do trezoru.


Veškeré léky u hospitalizovaných pacientů jsou podávány personálem dle ordinace lékaře.

Ve všech prostorách oddělení geriatrie a následné péče je zákaz kouření.


Denně probíhá vizita ošetřujícího lékaře, jednou týdně ošetřovatelská vizita a jednou týdně primářská vizita, která je dělená na vizitu s návštěvou u lůžka a vizitu s řešením zdravotní situace pacienta s ošetřovatelským týmem.

Nedílnou součástí léčby je aktivizace, RHB a kognitivní trénink, kdy odborná aktivizace je jedinečností našeho oddělení v ČR. Trénink kognitivních funkcí je veden speciálně vyškolenou, certifikovanou sestrou. Rozsah aktivizace a cvičení je indikován lékařem a promítá se do krátkodobého a dlouhodobého cvičebního plánu každého nemocného. Limitací aktivizace a rehabilitace je zdravotní stav pacienta a jeho aktuální možnosti a schopnosti. Cvičení jsou prováděna v závislosti na schopnostech a zdravotním stavu pacienta 1-2x denně. Frekvenci a délku cvičení určuje lékař a odborník v oboru (fyzioterapeut, kognitivní apecialistka).

Personál provádí celkovou koupel pacienta jednou týdně. Zaměřujeme se také na léčbu chronických ran.

Stravování nemocných je zabezpečeno dovozem jídla z centrální kuchyně dle individuálních dietních potřeb pacienta. Návštěvám je dovoleno přinášet potraviny nemocnému po konzultaci s ošetřujícím personálem.

Na oddělení není telefonní automat, k osobním hovorům používají pacienti své mobilní telefony. Používání vlastních přístrojů, napájených z el. sítě není zpoplatněno.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.