Přehled nejdůležitějších předpisů

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření s majetkem státu

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.