Všechny aktuality :: Novinky / Avíza a pozvánky / Napsali o nás

Novinky

22.12.2023

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) začal fungovat projekt nové interaktivní navigace po areálu nemocnice, a to ve spolupráci se společností Business Systems a. s. První fáze projektu je už realizována formou testování nového navigačního systému v praxi, kdy každý návštěvník nemocnice si ho osobě může vyzkoušet. K dispozici je k tomu moderní interaktivní kiosek u hlavního vchodu nemocnice a v přístupové hale pavilonu U (mj. Gynekologicko-porodnické odd.), kde intuitivním ovládáním si člověk na monitoru vybere konkrétní pracoviště a způsob dopravy k němu (chodec, osoba s omezením pohybu, auto). Na obrazovce se tak automaticky zobrazí nejrychlejší cesta ke vchodu do příslušné budovy, kde se nachází vybraný cíl (oddělení, pracoviště, klinika).

20.12.2023

V kapli sv. Václava ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) se konalo tradiční slavností setkání s dobrovolníky a spolupracovníky, kteří v roce 2023 pomáhali a aktivně se zapojili do programu Centra podpůrné péče (Centrum) ve FTN. Akce se konala v duchu velkého poděkování dobrovolníkům za jejich pomoc a entuziasmus, se kterým v letošním roce pomáhali těm, kteří to nejvíce potřebovali. Jednalo se především o pacienty, seniory, ale také i o zaměstnance. I v letošním roce se udělovala cena Anděl, a to těm dobrovolníkům, kteří si to nejvíce zasloužili. Cenu jim předali ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a Mgr. Lada Černá, koordinátorka dobrovolníků pro dětská oddělení z Centra.

18.12.2023

Už druhým rokem probíhá v ČR organizovaný - Program pro časný záchyt rakoviny plic. Jeho odborným garantem je přednostka Plicní kliniky 1. LF UK ve FTN paní prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. V rámci plošného celorepublikového programu bylo za období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2023 osloveno celkem 10 122 osob, z nichž přibližně 49 % souhlasilo s účastí v programu. Na základě nízkodávkového CT vyšetření mělo 116 osob výsledek pozitivní. Tento záchyt potvrzuje, že se daří plnit stanovené cíle programu.

15.12.2023

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) se poprvé realizovala resekce tzv. hluboké infiltrující ENDOMETRIÓZY na nejmodernějším robotickém systému současnosti s názvem Da Vinci. Jedinečná akce svého druhu daVinci DIE MASTERCLASS byla zaměřena na komplexní chirurgickou léčbu hluboké infiltrační endometriózy pod vedením jednoho z největších expertů v tomto oboru prof. Gaby Moawade z Washingtonské univerzitní nemocnice (mj. zakladatel CEAPS -The center for Endometriosis and Advanced Pelvic Surgery).

15.12.2023

Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) děkuje zástupcům z OC NOVO PLAZA za hračky a plyšové medvídky pro dětské pacienty z Pediatrické kliniky 1. LF UK. Za kliniku je přivítali primář oddělení MUDr. Pavel Kabíček, CSc. a vrchní sestra Martina Pechová společně s tiskovým mluvčím nemocnice Petrem Sulkem. Jednalo se tak již o třetí formu této podpory ze strany obchodního centra, která směřovala nemocným dětem z Pediatrické kliniky v předvánočním období.

08.12.2023

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) získala Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví (Cena) pro rok 2023. Ocenění předal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zástupům nemocnice během čtvrtečního slavnostního večera v Emauzském opatství. Cenu převzali ředitel FTN Zdeněk Beneš, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Jaroslava Mrkvičková, vedoucí Centra podpůrné péče ve FTN Romana Hrabáková a koordinátorka dobrovolníků pro dětská oddělení Lada Černá. V letošním roce bylo na Cenu nominováno celkem 13 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a odborná porota nakonec vybrala za vítěze právě FTN, a to za popularizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví formou osvětových akcí, PR aktivit, rozvojem teoretických a praktických znalostí dobrovolníků.

08.12.2023

Na ministerstvu zdravotnictví dnes byla za účasti předsedy vlády podepsána dohoda, která má za cíl ukončit protest lékařů a nastavuje další kroky v oblastech vzdělávání, pracovních podmínek a odměňování. Příjmy lékařů dle dohody v lůžkových zařízeních vzrostou o pět až patnáct tisíc korun měsíčně, a to podle stupně dokončeného vzdělání. Odměňování všech dalších zdravotníků i nezdravotnického personálu nemocnic vzroste o pět procent.

07.12.2023

FTN upozorňuje na možný padající led a těžký sníh ze střech budov v nemocnici, a to z důvodu oblevy. Při pohybu v areálu nemocnice v bezprostřední blízkosti pod střechami pavilonů je nutné být velice opatrný a raději zvolit jinou bezpečnější cestu.

05.12.2023

České zdravotnictví se potýká s málo známými fenomény, které však zásadně ovlivňují život lékařů i pacientů. Podle lékařů z mezinárodní iniciativy Choosing Wisely dochází k nadužívání léků i diagnostických prostředků. Proč k takové praxi dochází a jak může nadměrné užívání léků a vyšetření ohrozit pacienty? I na tyto otázky odpovídá lékař internista MUDr. Dan Rakušan z Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN).

05.12.2023

Mezi průvodní jevy plicní fibrózy patří zhoršená dušnost, popřípadě kašel, ale i váhový úbytek a další potíže. Svůj příběh přijde vyprávět pan Vladimír, který se léčí novinkovou biologickou léčbou. Hostem ve studiu byla i prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK z Fakultní Thomayerovy nemocnice.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.