Myomektomie

LAPAROSKOPICKÁ MYOMEKTOMIE (LM) + (LUAO)

Myomektomie znamená odstranění myomu/ů z dělohy. Provádí se v celkové anestézii a to buď laparoskopicky, v případě nevhodného nálezu pro laparoskopii se postupuje dále laparotomickou cestou, tzn. že se dutina břišní otevře klasicky z řezu. Hospitalizace trvá obvykle 3-6 dnů.

Jedná –li se o tzv. submukózní myom, který svou větší částí prominuje do dutiny děložní, pak je možno ho odstranit hysteroskopicky. Odstraněný myom je vždy vyšetřen histologicky, aby se ozřejmila biologická povaha myomu.

Postup

Operace je v naprosté většině případů zahájena endoskopicky – v jedné celkové anestézii je nejprve provedena hysteroskopie, při které se ozřejmí tvar a případné nepravidelnosti v dutině děložní, po té je připojena laparoskopie, která umožní zhodnotit celou dutinu břišní, se zaměřením na gynekologické orgány. V případě, kdy riziko výkonu je větší než jeho přínos ( riziko odejmutí dělohy, poranění velkých cév či orgánů dutiny břišní, apod.), od úmyslu odstranit myom chirurgicky raději ustoupíme a léčba myomu pak může být dále vedena jiným způsobem, např. embolizací děložních tepen (UAE) či magnetickou rezonancí vedeným ultrazvukem ( MRgFUS). První zkušenosti jsou také s léčbou hormonální.

V případě většího počtu myomů lze k enukleaci připojit i laparoskopické přerušení hlavních kmenů obou děložních tepen (LUAO), čímž se výrazným způsobem omezí průtok krve myomem. To má za následek zastavení dalšího růstu myomu/ů a někdy i jeho zmenšení. Dělohu, která má cévní zásobení i z dalších tepen, tento postup neohrozí.
Defekt ve stěně děložní, který po myomektomii vznikne, je ošetřen stehy, obvykle v několika vrstvách. Operace trvá většinou 60-120 minut.

Tam, kde byl defekt rozsáhlý, navrhujeme pacientce po cca 2-3 měsících kontrolní laparoskopii, eventuelně i hysteroskopii, abychom mohli přesně posoudit stav jizvy.
V případě chtěné gravidity tuto nedoporučujeme dříve než 6 měsíců po zákroku. Tam, kde bylo poranění rozsáhlé, radíme obvykle ukončit těhotenství plánovaným císařským řezem.

Pooperační kontroly probíhají za 1, 6 a 12 měsíců po výkonu v endoskopické ambulanci gynekologicko porodnického oddělení.

Odstranění myomu laparoskopicky

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.