Mozková banka

„Mozková banka“ (BrainBank) je zařízení, v němž jsou uchovávány vzorky mozkové tkáně pacientů zemřelých na různé neurologické nemoci – nejen nejčastější neurodegenerativní onemocnění (jako např. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc), ale také vzácné diagnózy. Archivovaný materiál pak slouží jako zdroj k analýzám na úrovní buněčné i genetické (DNA, RNA).


Výzkum v oblasti neurodegenerativních onemocnění, ale i dalších oblastí neurověd (neuroonkologie, neuroimunologie) je bez standardně vyšetřeného, odebraného a skladovaného materiálu prakticky nemožný.

Mozková banka (BrainBank) byla založena v roce 2021 v rámci Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (3. LF UK) a je společným pracovištěm Neurologické kliniky a Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN.

Mozkové banky fungují ve většině států EU a jejich vzájemná spolupráce a propojení je důležité pro zlepšování diagnózy neurodegenerativních onemocnění a demencí, lepší pochopení procesu onemocnění a vyvíjení nových léků do budoucna.

Správné rozpoznání neurodegenerativních onemocnění během života pacientů je i v současné době velmi obtížné, klinicky se diagnóza určuje na úrovni "možná" a "pravděpodobná". Potvrzená (definitivní) diagnóza je možná až neuropatologickým vyšetřením mozkové tkáně.

Mozková banka uchovává a zkoumá vzorky mozkové tkáně, odebrané při biopsii mozku (neurochirurgické operace) nebo po úmrtí v rámci pitvy. Archivace a výzkum probíhá v souladu s etickými standardy a předchozím souhlasem zemřelého nebo jeho příbuzných.

Rovněž je možné darovat svůj mozek na výzkumné účely, i když dárce nemá neurodegenerativní nebo jiné závažné onemocnění mozku.


Kontakty:

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
přednosta
Neurologická klinika 3. LF UK a FTN
e-mail: robert.rusina@ftn.cz
   
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
přednosta
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
e-mail: radoslav.matej@ftn.cz
   
Sabrina Man asistentka přednosty
Neurologická klinika 3. LF UK a FTN e-mail: sabrina-man@ftn.cz
e-mail: sabrina.man@brainbank.cz
tel.: 261 082 479

Bližší informace o Mozkové bance najdete ZDE.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.